&Nu Status


Mail log för 10 September - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6616574-0.7527.60099.390.61
obfuscate49490-2.9450.000100.000.00
obfuscate27270-2.2040.000100.000.00
obfuscate20200-3.7100.000100.000.00
obfuscate19190-3.9630.000100.000.00
obfuscate181801.7720.000100.000.00
obfuscate171700.8590.000100.000.00
obfuscate14140-19.8500.000100.000.00
obfuscate12120-23.0500.000100.000.00
obfuscate101001.4900.000100.000.00
obfuscate10100-8.8300.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6616574-0.7527.60099.390.61
obfuscate49490-2.9450.000100.000.00
obfuscate27270-2.2040.000100.000.00
obfuscate20200-3.7100.000100.000.00
obfuscate19190-3.9630.000100.000.00
obfuscate181801.7720.000100.000.00
obfuscate171700.8590.000100.000.00
obfuscate14140-19.8500.000100.000.00
obfuscate12120-23.0500.000100.000.00
obfuscate101001.4900.000100.000.00
obfuscate10100-8.8300.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6616574-0.7527.60099.390.61
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate2202.5500.000100.000.00
obfuscate440-73.3250.000100.000.00
obfuscate6601.5500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate101001.4900.000100.000.00
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate171700.8590.000100.000.00
obfuscate2203.0000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate440-73.3250.000100.000.00
obfuscate660-47.2830.000100.000.00
obfuscate440-23.2500.000100.000.00
obfuscate12120-23.0500.000100.000.00
obfuscate14140-19.8500.000100.000.00
obfuscate10100-8.8300.000100.000.00
obfuscate19190-3.9630.000100.000.00
obfuscate20200-3.7100.000100.000.00
obfuscate49490-2.9450.000100.000.00
obfuscate27270-2.2040.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6616574-0.7527.60099.390.61
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate2202.5500.000100.000.00
obfuscate440-73.3250.000100.000.00
obfuscate6601.5500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate101001.4900.000100.000.00
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate171700.8590.000100.000.00
obfuscate2203.0000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate2202.5500.000100.000.00
obfuscate440-73.3250.000100.000.00
obfuscate6601.5500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate101001.4900.000100.000.00
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate171700.8590.000100.000.00
obfuscate2203.0000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate4400.9500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6616574-0.7527.60099.390.61
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate2202.5500.000100.000.00
obfuscate440-73.3250.000100.000.00
obfuscate6601.5500.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate101001.4900.000100.000.00
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate171700.8590.000100.000.00
obfuscate2203.0000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.9 var:
Sun Sep 10 22:27:27 2017; Spam; 8.9; obfuscate; UTF-8BSMOkZnRpZ3QsIGRldCBow6RyIGtvbW1lciBhdHQgZnVuZ2VyYSBtZWQgZWxsZXIgdXRhbiBkaWcuIER1IGJlc3TDpG1tZXIu
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Sun Sep 10 01:08:32 2017; Mail; -99.7; obfuscate; Facebook ; Marie have you seen Alexandra Boldijors comment on UNI...

4 st Spam och 947 st Ham ger totalt 951 st Mail (00% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.6000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 11 11:37:00 EDT 2017