&Nu Status


Mail log för 9 September - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8158096-1.3767.31799.260.74
obfuscate59590-2.2750.000100.000.00
obfuscate17170-4.4470.000100.000.00
obfuscate161510.6007.00093.756.25
obfuscate151411.5717.90093.336.67
obfuscate15150-18.8400.000100.000.00
obfuscate111101.0450.000100.000.00
obfuscate111101.2270.000100.000.00
obfuscate11110-7.0550.000100.000.00
obfuscate10100-28.6800.000100.000.00
obfuscate10100-19.4900.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8158096-1.3767.31799.260.74
obfuscate59590-2.2750.000100.000.00
obfuscate17170-4.4470.000100.000.00
obfuscate161510.6007.00093.756.25
obfuscate15150-18.8400.000100.000.00
obfuscate151411.5717.90093.336.67
obfuscate111101.0450.000100.000.00
obfuscate111101.2270.000100.000.00
obfuscate11110-7.0550.000100.000.00
obfuscate10100-28.6800.000100.000.00
obfuscate10100-19.4900.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8158096-1.3767.31799.260.74
obfuscate161510.6007.00093.756.25
obfuscate151411.5717.90093.336.67
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate7610.43310.30085.7114.29
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate7701.3860.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-64.9670.000100.000.00
obfuscate550-58.0000.000100.000.00
obfuscate10100-28.6800.000100.000.00
obfuscate330-27.6330.000100.000.00
obfuscate10100-19.4900.000100.000.00
obfuscate15150-18.8400.000100.000.00
obfuscate880-10.9250.000100.000.00
obfuscate11110-7.0550.000100.000.00
obfuscate17170-4.4470.000100.000.00
obfuscate59590-2.2750.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7610.43310.30085.7114.29
obfuscate151411.5717.90093.336.67
obfuscate8158096-1.3767.31799.260.74
obfuscate161510.6007.00093.756.25
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate7701.3860.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate7701.3860.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate330-27.6330.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate2201.2000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate10100-28.6800.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate7610.43310.30085.7114.29
obfuscate151411.5717.90093.336.67
obfuscate161510.6007.00093.756.25
obfuscate8158096-1.3767.31799.260.74
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate2201.6500.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate7701.3860.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.9 var:
Sat Sep 9 16:25:36 2017; Spam; 10.9; obfuscate; UTF-8BTnUgZsOlciBkdSAyMDAga3IgYXR0IHNwZWxhIGbDtnIgZnLDpW4gTXIgU3Rhcg ; JUNK Idag...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Sat Sep 9 09:22:52 2017; Mail; -102.4; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Re Nyponkapslar; ...

10 st Spam och 1075 st Ham ger totalt 1085 st Mail (00% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.5300


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 10 11:37:00 EDT 2017