&Nu Status


Mail log för 8 September - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9939876-2.5267.80099.400.60
obfuscate71710-1.8490.000100.000.00
obfuscate363601.2970.000100.000.00
obfuscate31310-2.3840.000100.000.00
obfuscate202001.1300.000100.000.00
obfuscate181800.8330.000100.000.00
obfuscate181801.2170.000100.000.00
obfuscate18180-9.8220.000100.000.00
obfuscate17170-4.8470.000100.000.00
obfuscate16160-17.2120.000100.000.00
obfuscate151502.1670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9939876-2.5267.80099.400.60
obfuscate71710-1.8490.000100.000.00
obfuscate363601.2970.000100.000.00
obfuscate31310-2.3840.000100.000.00
obfuscate202001.1300.000100.000.00
obfuscate181800.8330.000100.000.00
obfuscate181801.2170.000100.000.00
obfuscate18180-9.8220.000100.000.00
obfuscate17170-4.8470.000100.000.00
obfuscate16160-17.2120.000100.000.00
obfuscate151502.1670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9939876-2.5267.80099.400.60
obfuscate2114.80012.80050.0050.00
obfuscate6511.98010.30083.3316.67
obfuscate17170-4.8470.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate5502.4000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate151502.1670.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-98.2500.000100.000.00
obfuscate110-96.4000.000100.000.00
obfuscate440-49.0500.000100.000.00
obfuscate550-38.3200.000100.000.00
obfuscate16160-17.2120.000100.000.00
obfuscate18180-9.8220.000100.000.00
obfuscate17170-4.8470.000100.000.00
obfuscate9939876-2.5267.80099.400.60
obfuscate31310-2.3840.000100.000.00
obfuscate71710-1.8490.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2114.80012.80050.0050.00
obfuscate6511.98010.30083.3316.67
obfuscate9939876-2.5267.80099.400.60
obfuscate17170-4.8470.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate5502.4000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate151502.1670.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-4.8470.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate5502.4000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate151502.1670.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate111102.1550.000100.000.00
obfuscate3300.9670.000100.000.00
obfuscate3301.0330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2114.80012.80050.0050.00
obfuscate6511.98010.30083.3316.67
obfuscate9939876-2.5267.80099.400.60
obfuscate17170-4.8470.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate5502.4000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate151502.1670.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.8 var:
Fri Sep 8 21:13:11 2017; Spam; 12.8; obfuscate; JULIE LEACH <>; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Fri Sep 8 00:03:32 2017; Mail; -99.7; obfuscate; Facebook ; Marie have you seen Alexandra Boldijors comment on UNI...

8 st Spam och 1399 st Ham ger totalt 1407 st Mail (00% spam) till 59 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.7375


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 9 11:37:00 EDT 2017