&Nu Status


Mail log för 7 September - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8898836-2.9357.65099.330.67
obfuscate71710-1.7970.000100.000.00
obfuscate383801.6740.000100.000.00
obfuscate323201.1810.000100.000.00
obfuscate323200.8880.000100.000.00
obfuscate28280-2.4180.000100.000.00
obfuscate24240-2.7580.000100.000.00
obfuscate232301.1260.000100.000.00
obfuscate22220-7.9050.000100.000.00
obfuscate212101.3710.000100.000.00
obfuscate212101.7430.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8898836-2.9357.65099.330.67
obfuscate71710-1.7970.000100.000.00
obfuscate383801.6740.000100.000.00
obfuscate323201.1810.000100.000.00
obfuscate323200.8880.000100.000.00
obfuscate28280-2.4180.000100.000.00
obfuscate24240-2.7580.000100.000.00
obfuscate232301.1260.000100.000.00
obfuscate22220-7.9050.000100.000.00
obfuscate212101.3710.000100.000.00
obfuscate212101.7430.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8898836-2.9357.65099.330.67
obfuscate121022.2809.35083.3316.67
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate2202.9000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate18180-10.2280.000100.000.00
obfuscate232301.1260.000100.000.00
obfuscate3300.1670.000100.000.00
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate3302.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-95.9000.000100.000.00
obfuscate880-48.1620.000100.000.00
obfuscate660-14.9830.000100.000.00
obfuscate14140-12.8140.000100.000.00
obfuscate880-11.1250.000100.000.00
obfuscate18180-10.2280.000100.000.00
obfuscate22220-7.9050.000100.000.00
obfuscate110-5.5000.000100.000.00
obfuscate16160-4.3060.000100.000.00
obfuscate8898836-2.9357.65099.330.67
obfuscate24240-2.7580.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate121022.2809.35083.3316.67
obfuscate8898836-2.9357.65099.330.67
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate2202.9000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate18180-10.2280.000100.000.00
obfuscate232301.1260.000100.000.00
obfuscate3300.1670.000100.000.00
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate3302.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate2202.9000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate18180-10.2280.000100.000.00
obfuscate232301.1260.000100.000.00
obfuscate3300.1670.000100.000.00
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate3302.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.9000.000100.000.00
obfuscate7701.1290.000100.000.00
obfuscate16160-4.3060.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate121022.2809.35083.3316.67
obfuscate8898836-2.9357.65099.330.67
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate2202.9000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate18180-10.2280.000100.000.00
obfuscate232301.1260.000100.000.00
obfuscate3300.1670.000100.000.00
obfuscate3301.5000.000100.000.00
obfuscate3302.7000.000100.000.00
obfuscate110-95.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 12.5 var:
Thu Sep 7 22:26:35 2017; Spam; 12.5; obfuscate; Strava ; JUNK Real > Cool; ...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Thu Sep 7 15:52:48 2017; Mail; -102.4; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QHallo_dC3A4r; ...

8 st Spam och 1440 st Ham ger totalt 1448 st Mail (00% spam) till 68 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.0750


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 8 11:37:00 EDT 2017