&Nu Status


Mail log för 6 September - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8718701-2.9888.20099.890.11
obfuscate78780-1.4870.000100.000.00
obfuscate343401.3060.000100.000.00
obfuscate30300-15.2570.000100.000.00
obfuscate292900.8380.000100.000.00
obfuscate272701.1410.000100.000.00
obfuscate272701.0670.000100.000.00
obfuscate21210-17.6000.000100.000.00
obfuscate191901.6740.000100.000.00
obfuscate16151-11.0537.40093.756.25
obfuscate141400.5860.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8718701-2.9888.20099.890.11
obfuscate78780-1.4870.000100.000.00
obfuscate343401.3060.000100.000.00
obfuscate30300-15.2570.000100.000.00
obfuscate292900.8380.000100.000.00
obfuscate272701.1410.000100.000.00
obfuscate272701.0670.000100.000.00
obfuscate21210-17.6000.000100.000.00
obfuscate191901.6740.000100.000.00
obfuscate16151-11.0537.40093.756.25
obfuscate141400.5860.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-11.0537.40093.756.25
obfuscate8718701-2.9888.20099.890.11
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate2202.2500.000100.000.00
obfuscate101000.5400.000100.000.00
obfuscate3302.8000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate5502.3600.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-97.7000.000100.000.00
obfuscate550-78.0000.000100.000.00
obfuscate330-27.9330.000100.000.00
obfuscate880-23.1630.000100.000.00
obfuscate21210-17.6000.000100.000.00
obfuscate30300-15.2570.000100.000.00
obfuscate16151-11.0537.40093.756.25
obfuscate8718701-2.9888.20099.890.11
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate78780-1.4870.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8718701-2.9888.20099.890.11
obfuscate16151-11.0537.40093.756.25
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate2202.2500.000100.000.00
obfuscate101000.5400.000100.000.00
obfuscate3302.8000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate5502.3600.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate2202.2500.000100.000.00
obfuscate101000.5400.000100.000.00
obfuscate3302.8000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate5502.3600.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate9901.3780.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16151-11.0537.40093.756.25
obfuscate8718701-2.9888.20099.890.11
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate2202.2500.000100.000.00
obfuscate101000.5400.000100.000.00
obfuscate3302.8000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate5502.3600.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.2 var:
Wed Sep 6 16:30:35 2017; Spam; 8.2; obfuscate; UTF-8BQmVow7Z2ZXIgZHUgMTAwIDAwMCBrcj8gQW5zw7ZrIG51IQ ; JUNK UTF-8BTMO2cyBkeXJh...
Mest Ham med ratio -99.7 var:
Wed Sep 6 08:22:41 2017; Mail; -99.7; obfuscate; UTF-8BQ2FtaWxsYSBMw7ZmZ3JlbiBGZCBNYXRoaWFzc29u ; UTF-8BQ2FtaWxsYSBMw7Zm...

2 st Spam och 1313 st Ham ger totalt 1315 st Mail (00% spam) till 60 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.8000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Sep 7 11:37:00 EDT 2017