&Nu Status


Mail log för 5 September - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8158114-3.5946.97599.510.49
obfuscate747401.0970.000100.000.00
obfuscate404001.3080.000100.000.00
obfuscate292901.1520.000100.000.00
obfuscate23230-11.8700.000100.000.00
obfuscate23221-12.31411.70095.654.35
obfuscate22220-3.1820.000100.000.00
obfuscate202001.3300.000100.000.00
obfuscate191901.2840.000100.000.00
obfuscate171701.4710.000100.000.00
obfuscate171700.9120.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8158114-3.5946.97599.510.49
obfuscate747401.0970.000100.000.00
obfuscate404001.3080.000100.000.00
obfuscate292901.1520.000100.000.00
obfuscate23230-11.8700.000100.000.00
obfuscate22220-3.1820.000100.000.00
obfuscate23221-12.31411.70095.654.35
obfuscate202001.3300.000100.000.00
obfuscate191901.2840.000100.000.00
obfuscate171701.4710.000100.000.00
obfuscate171700.9120.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8158114-3.5946.97599.510.49
obfuscate10911.9446.70090.0010.00
obfuscate3210.0506.20066.6733.33
obfuscate23221-12.31411.70095.654.35
obfuscate2200.4500.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate111101.6450.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate171701.4710.000100.000.00
obfuscate2200.7000.000100.000.00
obfuscate23230-11.8700.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-96.4000.000100.000.00
obfuscate550-95.8400.000100.000.00
obfuscate550-37.7000.000100.000.00
obfuscate550-17.9200.000100.000.00
obfuscate770-12.9570.000100.000.00
obfuscate23221-12.31411.70095.654.35
obfuscate23230-11.8700.000100.000.00
obfuscate8158114-3.5946.97599.510.49
obfuscate22220-3.1820.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23221-12.31411.70095.654.35
obfuscate8158114-3.5946.97599.510.49
obfuscate10911.9446.70090.0010.00
obfuscate3210.0506.20066.6733.33
obfuscate2200.4500.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate111101.6450.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate171701.4710.000100.000.00
obfuscate2200.7000.000100.000.00
obfuscate23230-11.8700.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.4500.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate111101.6450.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate171701.4710.000100.000.00
obfuscate2200.7000.000100.000.00
obfuscate23230-11.8700.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate550-37.7000.000100.000.00
obfuscate3300.1000.000100.000.00
obfuscate1104.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3210.0506.20066.6733.33
obfuscate10911.9446.70090.0010.00
obfuscate23221-12.31411.70095.654.35
obfuscate8158114-3.5946.97599.510.49
obfuscate2200.4500.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate111101.6450.000100.000.00
obfuscate1101.2000.000100.000.00
obfuscate171701.4710.000100.000.00
obfuscate2200.7000.000100.000.00
obfuscate23230-11.8700.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.7 var:
Tue Sep 5 00:41:49 2017; Spam; 11.7; obfuscate; Mr Clamson ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -98.4 var:
Tue Sep 5 07:39:06 2017; Mail; -98.4; obfuscate; Facebook ; UTF-8BU2UgdmFkIGFuZHJhIHBy; ...

7 st Spam och 1239 st Ham ger totalt 1246 st Mail (00% spam) till 54 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.5000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 6 11:37:00 EDT 2017