&Nu Status


Mail log för 4 September - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7047040-4.8500.000100.000.00
obfuscate62611-2.1566.60098.391.61
obfuscate333300.7030.000100.000.00
obfuscate282800.7680.000100.000.00
obfuscate25250-10.0760.000100.000.00
obfuscate222201.0860.000100.000.00
obfuscate19190-3.4370.000100.000.00
obfuscate191901.0000.000100.000.00
obfuscate18180-4.6390.000100.000.00
obfuscate16160-11.1940.000100.000.00
obfuscate14140-26.5790.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7047040-4.8500.000100.000.00
obfuscate62611-2.1566.60098.391.61
obfuscate333300.7030.000100.000.00
obfuscate282800.7680.000100.000.00
obfuscate25250-10.0760.000100.000.00
obfuscate222201.0860.000100.000.00
obfuscate19190-3.4370.000100.000.00
obfuscate191901.0000.000100.000.00
obfuscate18180-4.6390.000100.000.00
obfuscate16160-11.1940.000100.000.00
obfuscate14140-26.5790.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3211.15013.30066.6733.33
obfuscate6512.1007.10083.3316.67
obfuscate2110.1006.20050.0050.00
obfuscate62611-2.1566.60098.391.61
obfuscate141311.7086.20092.867.14
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate333300.7030.000100.000.00
obfuscate25250-10.0760.000100.000.00
obfuscate3301.7000.000100.000.00
obfuscate3303.8000.000100.000.00
obfuscate3304.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-95.9000.000100.000.00
obfuscate880-60.9380.000100.000.00
obfuscate14140-26.5790.000100.000.00
obfuscate12120-15.4830.000100.000.00
obfuscate16160-11.1940.000100.000.00
obfuscate25250-10.0760.000100.000.00
obfuscate7047040-4.8500.000100.000.00
obfuscate18180-4.6390.000100.000.00
obfuscate19190-3.4370.000100.000.00
obfuscate62611-2.1566.60098.391.61
obfuscate220-1.4500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3211.15013.30066.6733.33
obfuscate6512.1007.10083.3316.67
obfuscate62611-2.1566.60098.391.61
obfuscate2110.1006.20050.0050.00
obfuscate141311.7086.20092.867.14
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate333300.7030.000100.000.00
obfuscate25250-10.0760.000100.000.00
obfuscate3301.7000.000100.000.00
obfuscate3303.8000.000100.000.00
obfuscate3304.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate333300.7030.000100.000.00
obfuscate25250-10.0760.000100.000.00
obfuscate3301.7000.000100.000.00
obfuscate3303.8000.000100.000.00
obfuscate3304.8000.000100.000.00
obfuscate1102.5000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate8802.5750.000100.000.00
obfuscate4400.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.1006.20050.0050.00
obfuscate3211.15013.30066.6733.33
obfuscate6512.1007.10083.3316.67
obfuscate141311.7086.20092.867.14
obfuscate62611-2.1566.60098.391.61
obfuscate1104.6000.000100.000.00
obfuscate333300.7030.000100.000.00
obfuscate25250-10.0760.000100.000.00
obfuscate3301.7000.000100.000.00
obfuscate3303.8000.000100.000.00
obfuscate3304.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.3 var:
Mon Sep 4 07:01:00 2017; Spam; 13.3; obfuscate; Lanre Williams ; JUNK Your Compensation; ...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Mon Sep 4 15:48:48 2017; Mail; -102.4; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Re Utter; ...

5 st Spam och 1114 st Ham ger totalt 1119 st Mail (00% spam) till 53 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.8800


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Sep 5 11:37:00 EDT 2017