&Nu Status


Mail log för 3 September - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6126111-6.9226.10099.840.16
obfuscate48480-3.0980.000100.000.00
obfuscate232301.2090.000100.000.00
obfuscate23230-2.8960.000100.000.00
obfuscate18171-4.4416.90094.445.56
obfuscate161601.9000.000100.000.00
obfuscate131301.2150.000100.000.00
obfuscate121201.0500.000100.000.00
obfuscate121201.7330.000100.000.00
obfuscate11110-34.8180.000100.000.00
obfuscate10100-9.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6126111-6.9226.10099.840.16
obfuscate48480-3.0980.000100.000.00
obfuscate232301.2090.000100.000.00
obfuscate23230-2.8960.000100.000.00
obfuscate18171-4.4416.90094.445.56
obfuscate161601.9000.000100.000.00
obfuscate131301.2150.000100.000.00
obfuscate121201.0500.000100.000.00
obfuscate121201.7330.000100.000.00
obfuscate11110-34.8180.000100.000.00
obfuscate10100-9.1000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate321-0.1007.70066.6733.33
obfuscate6126111-6.9226.10099.840.16
obfuscate1010.00026.8000.00100.00
obfuscate18171-4.4416.90094.445.56
obfuscate1010.00013.5000.00100.00
obfuscate4401.7250.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate4400.5250.000100.000.00
obfuscate2202.5500.000100.000.00
obfuscate232301.2090.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-64.7000.000100.000.00
obfuscate660-63.4670.000100.000.00
obfuscate440-47.1500.000100.000.00
obfuscate11110-34.8180.000100.000.00
obfuscate330-31.7330.000100.000.00
obfuscate990-20.0890.000100.000.00
obfuscate660-16.5500.000100.000.00
obfuscate10100-9.1000.000100.000.00
obfuscate6126111-6.9226.10099.840.16
obfuscate18171-4.4416.90094.445.56
obfuscate48480-3.0980.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00026.8000.00100.00
obfuscate1010.00013.5000.00100.00
obfuscate321-0.1007.70066.6733.33
obfuscate18171-4.4416.90094.445.56
obfuscate6126111-6.9226.10099.840.16
obfuscate4401.7250.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate4400.5250.000100.000.00
obfuscate2202.5500.000100.000.00
obfuscate232301.2090.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4401.7250.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate4400.5250.000100.000.00
obfuscate2202.5500.000100.000.00
obfuscate232301.2090.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate330-31.7330.000100.000.00
obfuscate11110-34.8180.000100.000.00
obfuscate1102.1000.000100.000.00
obfuscate2203.4000.000100.000.00
obfuscate1101.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00026.8000.00100.00
obfuscate1010.00013.5000.00100.00
obfuscate321-0.1007.70066.6733.33
obfuscate18171-4.4416.90094.445.56
obfuscate6126111-6.9226.10099.840.16
obfuscate4401.7250.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate4400.5250.000100.000.00
obfuscate2202.5500.000100.000.00
obfuscate232301.2090.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 26.8 var:
Sun Sep 3 16:26:49 2017; Spam; 26.8; obfuscate; IVC Legal Alert ; JUNK Defective IVC Blood Filter Patients May Deserve Legal Compensa...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Sun Sep 3 14:38:34 2017; Mail; -102.4; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QC384ntligen_vaknat; ...

5 st Spam och 894 st Ham ger totalt 899 st Mail (00% spam) till 44 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.2000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Sep 4 11:37:00 EDT 2017