&Nu Status


Mail log för 2 September - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7547504-4.8436.90099.470.53
obfuscate55550-2.7980.000100.000.00
obfuscate20200-3.8000.000100.000.00
obfuscate171701.3710.000100.000.00
obfuscate16160-17.4500.000100.000.00
obfuscate14140-12.9290.000100.000.00
obfuscate121201.0580.000100.000.00
obfuscate121201.2750.000100.000.00
obfuscate101001.1000.000100.000.00
obfuscate10100-7.3600.000100.000.00
obfuscate10100-9.6900.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7547504-4.8436.90099.470.53
obfuscate55550-2.7980.000100.000.00
obfuscate20200-3.8000.000100.000.00
obfuscate171701.3710.000100.000.00
obfuscate16160-17.4500.000100.000.00
obfuscate14140-12.9290.000100.000.00
obfuscate121201.0580.000100.000.00
obfuscate121201.2750.000100.000.00
obfuscate101001.1000.000100.000.00
obfuscate10100-7.3600.000100.000.00
obfuscate10100-9.6900.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate7547504-4.8436.90099.470.53
obfuscate6510.8607.50083.3316.67
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate4403.9000.000100.000.00
obfuscate4401.6000.000100.000.00
obfuscate4401.3750.000100.000.00
obfuscate2203.7000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate880-11.6880.000100.000.00
obfuscate101001.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate110-96.4000.000100.000.00
obfuscate440-72.8750.000100.000.00
obfuscate770-40.8570.000100.000.00
obfuscate16160-17.4500.000100.000.00
obfuscate14140-12.9290.000100.000.00
obfuscate880-11.6880.000100.000.00
obfuscate10100-9.6900.000100.000.00
obfuscate10100-7.3600.000100.000.00
obfuscate7547504-4.8436.90099.470.53
obfuscate20200-3.8000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6510.8607.50083.3316.67
obfuscate7547504-4.8436.90099.470.53
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate4403.9000.000100.000.00
obfuscate4401.6000.000100.000.00
obfuscate4401.3750.000100.000.00
obfuscate2203.7000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate880-11.6880.000100.000.00
obfuscate101001.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate4403.9000.000100.000.00
obfuscate4401.6000.000100.000.00
obfuscate4401.3750.000100.000.00
obfuscate2203.7000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate880-11.6880.000100.000.00
obfuscate101001.1000.000100.000.00
obfuscate14140-12.9290.000100.000.00
obfuscate10100-7.3600.000100.000.00
obfuscate4401.1750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.2000.00100.00
obfuscate6510.8607.50083.3316.67
obfuscate7547504-4.8436.90099.470.53
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate4403.9000.000100.000.00
obfuscate4401.6000.000100.000.00
obfuscate4401.3750.000100.000.00
obfuscate2203.7000.000100.000.00
obfuscate2200.8500.000100.000.00
obfuscate880-11.6880.000100.000.00
obfuscate101001.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 7.5 var:
Sat Sep 2 09:34:30 2017; Spam; 7.5; obfuscate; CoinsRush ; JUNK Inaktivitets-bonus redo utf-8QfC3B6r utbetalning; ...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Sat Sep 2 06:38:52 2017; Mail; -102.4; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QFC3B6rslag_till_resa; ...

6 st Spam och 1037 st Ham ger totalt 1043 st Mail (00% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 6.8833


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Sep 3 11:37:00 EDT 2017