&Nu Status


Mail log för 1 September - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8158123-2.6718.06799.630.37
obfuscate67661-1.8866.60098.511.49
obfuscate424201.1640.000100.000.00
obfuscate323111.4067.30096.883.12
obfuscate252500.8520.000100.000.00
obfuscate25250-3.1600.000100.000.00
obfuscate24240-2.4250.000100.000.00
obfuscate232301.3740.000100.000.00
obfuscate21210-3.0900.000100.000.00
obfuscate20200-28.3300.000100.000.00
obfuscate19190-9.3110.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8158123-2.6718.06799.630.37
obfuscate67661-1.8866.60098.511.49
obfuscate424201.1640.000100.000.00
obfuscate323111.4067.30096.883.12
obfuscate252500.8520.000100.000.00
obfuscate25250-3.1600.000100.000.00
obfuscate24240-2.4250.000100.000.00
obfuscate232301.3740.000100.000.00
obfuscate21210-3.0900.000100.000.00
obfuscate20200-28.3300.000100.000.00
obfuscate19190-9.3110.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8158123-2.6718.06799.630.37
obfuscate323111.4067.30096.883.12
obfuscate67661-1.8866.60098.511.49
obfuscate990-32.3890.000100.000.00
obfuscate151500.9130.000100.000.00
obfuscate220-97.0500.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate424201.1640.000100.000.00
obfuscate5501.7200.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate232301.3740.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-97.0500.000100.000.00
obfuscate990-32.3890.000100.000.00
obfuscate20200-28.3300.000100.000.00
obfuscate880-25.3370.000100.000.00
obfuscate440-24.6500.000100.000.00
obfuscate19190-9.3110.000100.000.00
obfuscate10100-8.0300.000100.000.00
obfuscate25250-3.1600.000100.000.00
obfuscate21210-3.0900.000100.000.00
obfuscate8158123-2.6718.06799.630.37
obfuscate24240-2.4250.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8158123-2.6718.06799.630.37
obfuscate323111.4067.30096.883.12
obfuscate67661-1.8866.60098.511.49
obfuscate990-32.3890.000100.000.00
obfuscate151500.9130.000100.000.00
obfuscate220-97.0500.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate424201.1640.000100.000.00
obfuscate5501.7200.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate232301.3740.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-32.3890.000100.000.00
obfuscate151500.9130.000100.000.00
obfuscate220-97.0500.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate424201.1640.000100.000.00
obfuscate5501.7200.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate232301.3740.000100.000.00
obfuscate20200-28.3300.000100.000.00
obfuscate110-2.4000.000100.000.00
obfuscate8801.4500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate323111.4067.30096.883.12
obfuscate67661-1.8866.60098.511.49
obfuscate8158123-2.6718.06799.630.37
obfuscate990-32.3890.000100.000.00
obfuscate151500.9130.000100.000.00
obfuscate220-97.0500.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00
obfuscate424201.1640.000100.000.00
obfuscate5501.7200.000100.000.00
obfuscate1101.4000.000100.000.00
obfuscate232301.3740.000100.000.00

Mest Spam med ratio 8.9 var:
Fri Sep 1 13:00:07 2017; Spam; 8.9; obfuscate; UTF-8BTnUga2FuIGR1IGzDpW5hIDMwLjAwMCBrciAtIHNuYWJidCBzdmFy ; JUNK UTF-8BTMOlbmEgd...
Mest Ham med ratio -102.4 var:
Fri Sep 1 10:39:17 2017; Mail; -102.4; obfuscate; support@pair.com; Over-usage Charges for polarn on www562.pair.com Billing ID 12330; ...

5 st Spam och 1287 st Ham ger totalt 1292 st Mail (00% spam) till 61 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.6200


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Sep 2 11:37:00 EDT 2017