&Nu Status


Mail log för 18 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate52511-1.6088.90098.081.92
obfuscate292724.9338.15093.106.90
obfuscate24240-13.0920.000100.000.00
obfuscate20191-7.5688.40095.005.00
obfuscate18180-1.0720.000100.000.00
obfuscate18153-7.0008.20083.3316.67
obfuscate15150-26.3800.000100.000.00
obfuscate13130-0.4460.000100.000.00
obfuscate10100-0.2200.000100.000.00
obfuscate10100-0.5500.000100.000.00
obfuscate990-0.4890.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate52511-1.6088.90098.081.92
obfuscate292724.9338.15093.106.90
obfuscate24240-13.0920.000100.000.00
obfuscate20191-7.5688.40095.005.00
obfuscate18180-1.0720.000100.000.00
obfuscate15150-26.3800.000100.000.00
obfuscate18153-7.0008.20083.3316.67
obfuscate13130-0.4460.000100.000.00
obfuscate10100-0.2200.000100.000.00
obfuscate10100-0.5500.000100.000.00
obfuscate990-0.4890.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18153-7.0008.20083.3316.67
obfuscate292724.9338.15093.106.90
obfuscate20191-7.5688.40095.005.00
obfuscate761-0.9179.70085.7114.29
obfuscate52511-1.6088.90098.081.92
obfuscate330-0.3000.000100.000.00
obfuscate3300.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.0000.000100.000.00
obfuscate550-59.4200.000100.000.00
obfuscate220-49.5500.000100.000.00
obfuscate220-48.7500.000100.000.00
obfuscate990-32.9890.000100.000.00
obfuscate15150-26.3800.000100.000.00
obfuscate440-25.4500.000100.000.00
obfuscate550-20.1400.000100.000.00
obfuscate24240-13.0920.000100.000.00
obfuscate880-13.0250.000100.000.00
obfuscate20191-7.5688.40095.005.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-0.9179.70085.7114.29
obfuscate52511-1.6088.90098.081.92
obfuscate20191-7.5688.40095.005.00
obfuscate18153-7.0008.20083.3316.67
obfuscate292724.9338.15093.106.90
obfuscate330-0.3000.000100.000.00
obfuscate3300.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-0.3000.000100.000.00
obfuscate3300.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.6000.000100.000.00
obfuscate550-20.1400.000100.000.00
obfuscate13130-0.4460.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18153-7.0008.20083.3316.67
obfuscate761-0.9179.70085.7114.29
obfuscate292724.9338.15093.106.90
obfuscate20191-7.5688.40095.005.00
obfuscate52511-1.6088.90098.081.92
obfuscate330-0.3000.000100.000.00
obfuscate3300.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate1100.7000.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.1 var:
Sun Jun 18 11:01:46 2017; Spam; 10.1; obfuscate; UTF-8BU251cnJhIHbDpXJ0IGx5Y2tvanVsIGR1IG9ja3PDpSAtIGFsbGEgdmlubmVyIHZhcmplIGRhZyE
Mest Ham med ratio -101 var:
Sun Jun 18 15:24:50 2017; Mail; -101; obfuscate; UTF-8BQ2FtaWxsYSBMw7ZmZ3JlbiBGZCBNYXRoaWFzc29u ; UTF-8BQ2FtaWxsYSBMw7ZmZ...

8 st Spam och 321 st Ham ger totalt 329 st Mail (02% spam) till 48 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.4875


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jun 19 11:37:00 EDT 2017