&Nu Status


Mail log för 17 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate57552-3.5118.55096.493.51
obfuscate43421-9.04010.10097.672.33
obfuscate22220-2.8820.000100.000.00
obfuscate17161-0.92514.50094.125.88
obfuscate13130-8.2230.000100.000.00
obfuscate12111-3.6917.60091.678.33
obfuscate12111-10.8916.70091.678.33
obfuscate10100-1.1500.000100.000.00
obfuscate10100-1.5400.000100.000.00
obfuscate770-42.4710.000100.000.00
obfuscate7610.0336.70085.7114.29

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate57552-3.5118.55096.493.51
obfuscate43421-9.04010.10097.672.33
obfuscate22220-2.8820.000100.000.00
obfuscate17161-0.92514.50094.125.88
obfuscate13130-8.2230.000100.000.00
obfuscate12111-3.6917.60091.678.33
obfuscate12111-10.8916.70091.678.33
obfuscate10100-1.1500.000100.000.00
obfuscate10100-1.5400.000100.000.00
obfuscate770-42.4710.000100.000.00
obfuscate770-15.4430.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate57552-3.5118.55096.493.51
obfuscate4311.2008.90075.0025.00
obfuscate541-1.0256.70080.0020.00
obfuscate12111-3.6917.60091.678.33
obfuscate43421-9.04010.10097.672.33
obfuscate7610.0336.70085.7114.29
obfuscate17161-0.92514.50094.125.88
obfuscate12111-10.8916.70091.678.33
obfuscate1010.00015.8000.00100.00
obfuscate1010.0007.6000.00100.00
obfuscate440-0.9750.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.0000.000100.000.00
obfuscate440-74.8750.000100.000.00
obfuscate770-42.4710.000100.000.00
obfuscate550-20.4600.000100.000.00
obfuscate550-19.7800.000100.000.00
obfuscate770-15.4430.000100.000.00
obfuscate12111-10.8916.70091.678.33
obfuscate43421-9.04010.10097.672.33
obfuscate13130-8.2230.000100.000.00
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate110-5.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00015.8000.00100.00
obfuscate17161-0.92514.50094.125.88
obfuscate43421-9.04010.10097.672.33
obfuscate4311.2008.90075.0025.00
obfuscate57552-3.5118.55096.493.51
obfuscate12111-3.6917.60091.678.33
obfuscate1010.0007.6000.00100.00
obfuscate541-1.0256.70080.0020.00
obfuscate7610.0336.70085.7114.29
obfuscate12111-10.8916.70091.678.33
obfuscate440-0.9750.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-0.9750.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate2200.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.9000.000100.000.00
obfuscate22220-2.8820.000100.000.00
obfuscate13130-8.2230.000100.000.00
obfuscate220-3.5500.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate1101.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00015.8000.00100.00
obfuscate1010.0007.6000.00100.00
obfuscate4311.2008.90075.0025.00
obfuscate541-1.0256.70080.0020.00
obfuscate7610.0336.70085.7114.29
obfuscate12111-3.6917.60091.678.33
obfuscate12111-10.8916.70091.678.33
obfuscate17161-0.92514.50094.125.88
obfuscate57552-3.5118.55096.493.51
obfuscate43421-9.04010.10097.672.33
obfuscate440-0.9750.000100.000.00

Mest Spam med ratio 15.8 var:
Sat Jun 17 13:30:51 2017; Spam; 15.8; obfuscate; hakkai@zar.att.ne.jp; JUNK Stop weariness by losing weight with the greatest of ease; ...
Mest Ham med ratio -101.9 var:
Sat Jun 17 08:14:40 2017; Mail; -101.9; obfuscate; se1jobs.com ; Jobs containing the keywords systems engineer; ...

11 st Spam och 296 st Ham ger totalt 307 st Mail (03% spam) till 46 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2455


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jun 18 11:37:00 EDT 2017