&Nu Status


Mail log för 16 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate79781-3.4588.20098.731.27
obfuscate72711-25.21415.30098.611.39
obfuscate31292-1.1767.90093.556.45
obfuscate30291-4.38610.00096.673.33
obfuscate28262-2.1318.35092.867.14
obfuscate28271-1.65910.20096.433.57
obfuscate22220-1.0910.000100.000.00
obfuscate20200-0.0050.000100.000.00
obfuscate18171-0.77125.40094.445.56
obfuscate15150-6.7530.000100.000.00
obfuscate14131-1.48511.20092.867.14

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate79781-3.4588.20098.731.27
obfuscate72711-25.21415.30098.611.39
obfuscate31292-1.1767.90093.556.45
obfuscate30291-4.38610.00096.673.33
obfuscate28271-1.65910.20096.433.57
obfuscate28262-2.1318.35092.867.14
obfuscate22220-1.0910.000100.000.00
obfuscate20200-0.0050.000100.000.00
obfuscate18171-0.77125.40094.445.56
obfuscate15150-6.7530.000100.000.00
obfuscate14131-1.48511.20092.867.14

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28262-2.1318.35092.867.14
obfuscate31292-1.1767.90093.556.45
obfuscate12111-1.91812.60091.678.33
obfuscate14131-1.48511.20092.867.14
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate72711-25.21415.30098.611.39
obfuscate28271-1.65910.20096.433.57
obfuscate18171-0.77125.40094.445.56
obfuscate431-0.70011.30075.0025.00
obfuscate871-1.1439.60087.5012.50
obfuscate30291-4.38610.00096.673.33

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.0000.000100.000.00
obfuscate220-94.5000.000100.000.00
obfuscate880-35.5870.000100.000.00
obfuscate72711-25.21415.30098.611.39
obfuscate15150-6.7530.000100.000.00
obfuscate110-5.1000.000100.000.00
obfuscate30291-4.38610.00096.673.33
obfuscate110-3.6000.000100.000.00
obfuscate79781-3.4588.20098.731.27
obfuscate220-3.3500.000100.000.00
obfuscate330-3.2000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-0.77125.40094.445.56
obfuscate72711-25.21415.30098.611.39
obfuscate12111-1.91812.60091.678.33
obfuscate431-0.70011.30075.0025.00
obfuscate14131-1.48511.20092.867.14
obfuscate28271-1.65910.20096.433.57
obfuscate541-0.85010.20080.0020.00
obfuscate30291-4.38610.00096.673.33
obfuscate11101-0.4509.70090.919.09
obfuscate871-1.1439.60087.5012.50
obfuscate28262-2.1318.35092.867.14

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.6000.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate3300.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00
obfuscate15150-6.7530.000100.000.00
obfuscate330-1.1000.000100.000.00
obfuscate330-0.7000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate431-0.70011.30075.0025.00
obfuscate541-0.85010.20080.0020.00
obfuscate871-1.1439.60087.5012.50
obfuscate871-1.0147.60087.5012.50
obfuscate11101-0.4509.70090.919.09
obfuscate12111-1.91812.60091.678.33
obfuscate14131-1.48511.20092.867.14
obfuscate28262-2.1318.35092.867.14
obfuscate31292-1.1767.90093.556.45
obfuscate18171-0.77125.40094.445.56

Mest Spam med ratio 25.4 var:
Fri Jun 16 15:54:22 2017; Spam; 25.4; obfuscate; ; JUNK (no subject); ...
Mest Ham med ratio -101.9 var:
Fri Jun 16 07:29:44 2017; Mail; -101.9; obfuscate; se1jobs.com ; Jobs containing the keywords systems engineer; ...

17 st Spam och 498 st Ham ger totalt 515 st Mail (03% spam) till 54 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.7059


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jun 17 11:37:00 EDT 2017