&Nu Status


Mail log för 15 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1321320-10.6250.000100.000.00
obfuscate82820-2.1610.000100.000.00
obfuscate43421-3.3747.00097.672.33
obfuscate33312-4.1297.40093.946.06
obfuscate21201-6.2658.10095.244.76
obfuscate20200-0.7200.000100.000.00
obfuscate19190-1.0420.000100.000.00
obfuscate18180-0.8500.000100.000.00
obfuscate18180-6.2330.000100.000.00
obfuscate18180-0.7940.000100.000.00
obfuscate17161-24.93110.30094.125.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1321320-10.6250.000100.000.00
obfuscate82820-2.1610.000100.000.00
obfuscate43421-3.3747.00097.672.33
obfuscate33312-4.1297.40093.946.06
obfuscate20200-0.7200.000100.000.00
obfuscate21201-6.2658.10095.244.76
obfuscate19190-1.0420.000100.000.00
obfuscate18180-0.8500.000100.000.00
obfuscate18180-6.2330.000100.000.00
obfuscate18180-0.7940.000100.000.00
obfuscate17161-24.93110.30094.125.88

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate33312-4.1297.40093.946.06
obfuscate431-33.1339.60075.0025.00
obfuscate17161-24.93110.30094.125.88
obfuscate16151-2.3739.60093.756.25
obfuscate43421-3.3747.00097.672.33
obfuscate21201-6.2658.10095.244.76
obfuscate211-2.4007.60050.0050.00
obfuscate2110.9009.80050.0050.00
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate440-0.0750.000100.000.00
obfuscate101000.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-99.1750.000100.000.00
obfuscate110-98.0000.000100.000.00
obfuscate431-33.1339.60075.0025.00
obfuscate17161-24.93110.30094.125.88
obfuscate660-17.4170.000100.000.00
obfuscate660-15.1500.000100.000.00
obfuscate10100-10.7500.000100.000.00
obfuscate1321320-10.6250.000100.000.00
obfuscate14140-7.7430.000100.000.00
obfuscate21201-6.2658.10095.244.76
obfuscate18180-6.2330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17161-24.93110.30094.125.88
obfuscate2110.9009.80050.0050.00
obfuscate431-33.1339.60075.0025.00
obfuscate16151-2.3739.60093.756.25
obfuscate21201-6.2658.10095.244.76
obfuscate211-2.4007.60050.0050.00
obfuscate33312-4.1297.40093.946.06
obfuscate43421-3.3747.00097.672.33
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate440-0.0750.000100.000.00
obfuscate101000.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate440-0.0750.000100.000.00
obfuscate101000.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate660-1.8000.000100.000.00
obfuscate14140-1.5290.000100.000.00
obfuscate19190-1.0420.000100.000.00
obfuscate330-1.5330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-2.4007.60050.0050.00
obfuscate2110.9009.80050.0050.00
obfuscate431-33.1339.60075.0025.00
obfuscate16151-2.3739.60093.756.25
obfuscate33312-4.1297.40093.946.06
obfuscate17161-24.93110.30094.125.88
obfuscate21201-6.2658.10095.244.76
obfuscate43421-3.3747.00097.672.33
obfuscate330-1.1670.000100.000.00
obfuscate440-0.0750.000100.000.00
obfuscate101000.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 10.3 var:
Thu Jun 15 03:14:47 2017; Spam; 10.3; obfuscate; utf-8QMacAppware ; JUNK utf-8QSave205020on20PDF20Expert202.220for20Mac202D20only2029.9920to20e...
Mest Ham med ratio -101 var:
Thu Jun 15 00:22:48 2017; Mail; -101; obfuscate; Facebook ; Din veckovisa siduppdatering; ...

9 st Spam och 604 st Ham ger totalt 613 st Mail (01% spam) till 59 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.5333


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jun 16 11:37:00 EDT 2017