&Nu Status


Mail log för 14 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13112830.2228.86797.712.29
obfuscate70673-3.6369.53395.714.29
obfuscate36351-1.3807.60097.222.78
obfuscate34331-1.8947.00097.062.94
obfuscate28280-1.1500.000100.000.00
obfuscate23230-4.5870.000100.000.00
obfuscate21201-30.63510.60095.244.76
obfuscate18180-0.8500.000100.000.00
obfuscate18180-16.1500.000100.000.00
obfuscate13130-0.6230.000100.000.00
obfuscate12120-0.3920.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13112830.2228.86797.712.29
obfuscate70673-3.6369.53395.714.29
obfuscate36351-1.3807.60097.222.78
obfuscate34331-1.8947.00097.062.94
obfuscate28280-1.1500.000100.000.00
obfuscate23230-4.5870.000100.000.00
obfuscate21201-30.63510.60095.244.76
obfuscate18180-0.8500.000100.000.00
obfuscate18180-16.1500.000100.000.00
obfuscate13130-0.6230.000100.000.00
obfuscate12120-0.3920.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate13112830.2228.86797.712.29
obfuscate70673-3.6369.53395.714.29
obfuscate1010.0006.3000.00100.00
obfuscate21201-30.63510.60095.244.76
obfuscate36351-1.3807.60097.222.78
obfuscate34331-1.8947.00097.062.94
obfuscate211-2.6007.60050.0050.00
obfuscate3211.2507.60066.6733.33
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate5500.1000.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-99.5000.000100.000.00
obfuscate440-49.8750.000100.000.00
obfuscate770-42.4140.000100.000.00
obfuscate21201-30.63510.60095.244.76
obfuscate18180-16.1500.000100.000.00
obfuscate11110-10.2000.000100.000.00
obfuscate220-6.1000.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate23230-4.5870.000100.000.00
obfuscate110-4.1000.000100.000.00
obfuscate110-3.9000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate21201-30.63510.60095.244.76
obfuscate70673-3.6369.53395.714.29
obfuscate13112830.2228.86797.712.29
obfuscate36351-1.3807.60097.222.78
obfuscate211-2.6007.60050.0050.00
obfuscate3211.2507.60066.6733.33
obfuscate34331-1.8947.00097.062.94
obfuscate1010.0006.3000.00100.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate5500.1000.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate5500.1000.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00
obfuscate1100.4000.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate110-2.8000.000100.000.00
obfuscate330-0.8330.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.3000.00100.00
obfuscate211-2.6007.60050.0050.00
obfuscate3211.2507.60066.6733.33
obfuscate21201-30.63510.60095.244.76
obfuscate70673-3.6369.53395.714.29
obfuscate34331-1.8947.00097.062.94
obfuscate36351-1.3807.60097.222.78
obfuscate13112830.2228.86797.712.29
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate5500.1000.000100.000.00
obfuscate110-4.8000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11.1 var:
Wed Jun 14 11:44:30 2017; Spam; 11.1; obfuscate; UTF-8BR2FtYmxlIDRldmVy ; JUNK UTF-8BQ2FzaW5vIEFjdGlvbiAtIDEyNTAg4oKsIEdSQVRJU...
Mest Ham med ratio -101.9 var:
Wed Jun 14 10:22:21 2017; Mail; -101.9; obfuscate; se1jobs.com ; Jobs containing the keywords systems engineer; ...

12 st Spam och 550 st Ham ger totalt 562 st Mail (02% spam) till 57 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.4917


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jun 15 11:37:01 EDT 2017