&Nu Status


Mail log för 13 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate81783-3.1999.20096.303.70
obfuscate65632-0.7518.10096.923.08
obfuscate31301-0.8878.60096.773.23
obfuscate28280-1.0960.000100.000.00
obfuscate26260-2.2880.000100.000.00
obfuscate26260-11.5310.000100.000.00
obfuscate22220-1.1140.000100.000.00
obfuscate19190-16.0320.000100.000.00
obfuscate17170-0.8060.000100.000.00
obfuscate17170-0.9180.000100.000.00
obfuscate17170-1.2820.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate81783-3.1999.20096.303.70
obfuscate65632-0.7518.10096.923.08
obfuscate31301-0.8878.60096.773.23
obfuscate28280-1.0960.000100.000.00
obfuscate26260-2.2880.000100.000.00
obfuscate26260-11.5310.000100.000.00
obfuscate22220-1.1140.000100.000.00
obfuscate19190-16.0320.000100.000.00
obfuscate17170-0.8060.000100.000.00
obfuscate17170-0.9180.000100.000.00
obfuscate17170-1.2820.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate81783-3.1999.20096.303.70
obfuscate65632-0.7518.10096.923.08
obfuscate31301-0.8878.60096.773.23
obfuscate1091-1.85616.20090.0010.00
obfuscate13121-1.0008.20092.317.69
obfuscate211-1.4008.30050.0050.00
obfuscate541-0.0758.60080.0020.00
obfuscate321-0.7008.30066.6733.33
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate770-0.6860.000100.000.00
obfuscate220-1.3500.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-98.1670.000100.000.00
obfuscate330-29.0670.000100.000.00
obfuscate880-26.5250.000100.000.00
obfuscate19190-16.0320.000100.000.00
obfuscate26260-11.5310.000100.000.00
obfuscate16160-7.7880.000100.000.00
obfuscate12120-7.5920.000100.000.00
obfuscate110-5.5000.000100.000.00
obfuscate330-4.8000.000100.000.00
obfuscate220-4.3000.000100.000.00
obfuscate110-3.9000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1091-1.85616.20090.0010.00
obfuscate81783-3.1999.20096.303.70
obfuscate31301-0.8878.60096.773.23
obfuscate541-0.0758.60080.0020.00
obfuscate211-1.4008.30050.0050.00
obfuscate321-0.7008.30066.6733.33
obfuscate13121-1.0008.20092.317.69
obfuscate65632-0.7518.10096.923.08
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate770-0.6860.000100.000.00
obfuscate220-1.3500.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate770-0.6860.000100.000.00
obfuscate220-1.3500.000100.000.00
obfuscate2200.4000.000100.000.00
obfuscate440-0.5750.000100.000.00
obfuscate5500.4400.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate220-1.6500.000100.000.00
obfuscate26260-2.2880.000100.000.00
obfuscate17170-0.8060.000100.000.00
obfuscate26260-11.5310.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.4008.30050.0050.00
obfuscate321-0.7008.30066.6733.33
obfuscate541-0.0758.60080.0020.00
obfuscate1091-1.85616.20090.0010.00
obfuscate13121-1.0008.20092.317.69
obfuscate81783-3.1999.20096.303.70
obfuscate31301-0.8878.60096.773.23
obfuscate65632-0.7518.10096.923.08
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate770-0.6860.000100.000.00
obfuscate220-1.3500.000100.000.00

Mest Spam med ratio 16.2 var:
Tue Jun 13 10:55:35 2017; Spam; 16.2; obfuscate; ; JUNK Ihr Freund hat im Lotto gewonnen Heben Sie Ihren Anteil im Wert von 50.000 ab;...
Mest Ham med ratio -101.9 var:
Tue Jun 13 10:21:57 2017; Mail; -101.9; obfuscate; se1jobs.com ; Jobs containing the keywords systems engineer; ...

11 st Spam och 518 st Ham ger totalt 529 st Mail (02% spam) till 50 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2727


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jun 14 11:37:00 EDT 2017