&Nu Status


Mail log för 12 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate79772-3.6369.35097.472.53
obfuscate535211.5447.60098.111.89
obfuscate44431-7.5358.70097.732.27
obfuscate32320-4.4630.000100.000.00
obfuscate28280-1.2890.000100.000.00
obfuscate25250-1.3760.000100.000.00
obfuscate22220-27.2360.000100.000.00
obfuscate16160-1.1500.000100.000.00
obfuscate15150-7.5670.000100.000.00
obfuscate14140-0.9570.000100.000.00
obfuscate14140-1.8640.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate79772-3.6369.35097.472.53
obfuscate535211.5447.60098.111.89
obfuscate44431-7.5358.70097.732.27
obfuscate32320-4.4630.000100.000.00
obfuscate28280-1.2890.000100.000.00
obfuscate25250-1.3760.000100.000.00
obfuscate22220-27.2360.000100.000.00
obfuscate16160-1.1500.000100.000.00
obfuscate15150-7.5670.000100.000.00
obfuscate14140-0.9570.000100.000.00
obfuscate14140-1.8640.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0008.6000.00100.00
obfuscate79772-3.6369.35097.472.53
obfuscate2110.1008.90050.0050.00
obfuscate211-0.5008.60050.0050.00
obfuscate535211.5447.60098.111.89
obfuscate321-0.4508.20066.6733.33
obfuscate44431-7.5358.70097.732.27
obfuscate4310.7338.60075.0025.00
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-101.0000.000100.000.00
obfuscate330-66.1670.000100.000.00
obfuscate330-32.8330.000100.000.00
obfuscate22220-27.2360.000100.000.00
obfuscate10100-21.0300.000100.000.00
obfuscate770-12.6710.000100.000.00
obfuscate15150-7.5670.000100.000.00
obfuscate44431-7.5358.70097.732.27
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate79772-3.6369.35097.472.53
obfuscate2110.1008.90050.0050.00
obfuscate44431-7.5358.70097.732.27
obfuscate211-0.5008.60050.0050.00
obfuscate2020.0008.6000.00100.00
obfuscate4310.7338.60075.0025.00
obfuscate321-0.4508.20066.6733.33
obfuscate535211.5447.60098.111.89
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate5500.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate3302.3000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate10100-21.0300.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.0008.6000.00100.00
obfuscate2110.1008.90050.0050.00
obfuscate211-0.5008.60050.0050.00
obfuscate321-0.4508.20066.6733.33
obfuscate4310.7338.60075.0025.00
obfuscate79772-3.6369.35097.472.53
obfuscate44431-7.5358.70097.732.27
obfuscate535211.5447.60098.111.89
obfuscate220-0.5500.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 9.8 var:
Mon Jun 12 04:53:07 2017; Spam; 9.8; obfuscate; Alertas Jobomas; JUNK windows-1252BS2VudCAtIDEgTnVldmFzIFZhY2FudGVzOiBpbmdlbmllcm9fZGVfc2l...
Mest Ham med ratio -101.9 var:
Mon Jun 12 06:05:09 2017; Mail; -101.9; obfuscate; Niklas Andersson ; utf-8BU1Y6IHZpZGVvIGZyw6VuIHZpbHR2YXJuaW5nZW4; ...

10 st Spam och 502 st Ham ger totalt 512 st Mail (01% spam) till 59 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.6500


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jun 13 11:37:00 EDT 2017