&Nu Status


Mail log för 11 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate50482-2.0179.10096.004.00
obfuscate22211-1.1528.60095.454.55
obfuscate19190-0.9950.000100.000.00
obfuscate17170-7.4710.000100.000.00
obfuscate16151-2.3278.60093.756.25
obfuscate16160-1.6500.000100.000.00
obfuscate11110-1.9640.000100.000.00
obfuscate1091-1.55610.10090.0010.00
obfuscate10100-2.0300.000100.000.00
obfuscate10100-20.2800.000100.000.00
obfuscate981-26.42513.70088.8911.11

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate50482-2.0179.10096.004.00
obfuscate22211-1.1528.60095.454.55
obfuscate19190-0.9950.000100.000.00
obfuscate17170-7.4710.000100.000.00
obfuscate16160-1.6500.000100.000.00
obfuscate16151-2.3278.60093.756.25
obfuscate11110-1.9640.000100.000.00
obfuscate10100-2.0300.000100.000.00
obfuscate10100-20.2800.000100.000.00
obfuscate1091-1.55610.10090.0010.00
obfuscate9900.2780.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate972-13.3717.60077.7822.22
obfuscate50482-2.0179.10096.004.00
obfuscate431-0.8339.60075.0025.00
obfuscate981-26.42513.70088.8911.11
obfuscate1091-1.55610.10090.0010.00
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate16151-2.3278.60093.756.25
obfuscate22211-1.1528.60095.454.55
obfuscate1010.00010.1000.00100.00
obfuscate211-3.6007.60050.0050.00
obfuscate541-2.3257.60080.0020.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-48.7500.000100.000.00
obfuscate220-47.5500.000100.000.00
obfuscate550-39.0600.000100.000.00
obfuscate990-36.4330.000100.000.00
obfuscate981-26.42513.70088.8911.11
obfuscate10100-20.2800.000100.000.00
obfuscate972-13.3717.60077.7822.22
obfuscate17170-7.4710.000100.000.00
obfuscate110-6.4000.000100.000.00
obfuscate440-3.9500.000100.000.00
obfuscate110-3.9000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate981-26.42513.70088.8911.11
obfuscate1091-1.55610.10090.0010.00
obfuscate1010.00010.1000.00100.00
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate431-0.8339.60075.0025.00
obfuscate50482-2.0179.10096.004.00
obfuscate16151-2.3278.60093.756.25
obfuscate22211-1.1528.60095.454.55
obfuscate972-13.3717.60077.7822.22
obfuscate211-3.6007.60050.0050.00
obfuscate541-2.3257.60080.0020.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8800.4000.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate2201.1500.000100.000.00
obfuscate110-0.8000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.1000.000100.000.00
obfuscate10100-2.0300.000100.000.00
obfuscate110-3.9000.000100.000.00
obfuscate220-48.7500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate1010.00010.1000.00100.00
obfuscate211-3.6007.60050.0050.00
obfuscate431-0.8339.60075.0025.00
obfuscate972-13.3717.60077.7822.22
obfuscate541-2.3257.60080.0020.00
obfuscate981-26.42513.70088.8911.11
obfuscate1091-1.55610.10090.0010.00
obfuscate16151-2.3278.60093.756.25
obfuscate22211-1.1528.60095.454.55
obfuscate50482-2.0179.10096.004.00

Mest Spam med ratio 13.7 var:
Sun Jun 11 18:46:13 2017; Spam; 13.7; obfuscate; xer-b-sav@focal-fr.com; JUNK A letter from your friend; ...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Sun Jun 11 05:36:24 2017; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Konfirmation; ...

13 st Spam och 292 st Ham ger totalt 305 st Mail (04% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.1769


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jun 12 11:37:01 EDT 2017