&Nu Status


Mail log för 9 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19018371.8838.87196.323.68
obfuscate76733-3.38911.80096.053.95
obfuscate32320-4.2970.000100.000.00
obfuscate27261-1.8198.00096.303.70
obfuscate24231-0.7709.70095.834.17
obfuscate212100.4000.000100.000.00
obfuscate19190-15.8420.000100.000.00
obfuscate18180-21.9670.000100.000.00
obfuscate18180-1.6830.000100.000.00
obfuscate17170-0.0290.000100.000.00
obfuscate17170-1.7060.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19018371.8838.87196.323.68
obfuscate76733-3.38911.80096.053.95
obfuscate32320-4.2970.000100.000.00
obfuscate27261-1.8198.00096.303.70
obfuscate24231-0.7709.70095.834.17
obfuscate212100.4000.000100.000.00
obfuscate19190-15.8420.000100.000.00
obfuscate18180-21.9670.000100.000.00
obfuscate18180-1.6830.000100.000.00
obfuscate17170-0.0290.000100.000.00
obfuscate17170-1.7060.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate19018371.8838.87196.323.68
obfuscate76733-3.38911.80096.053.95
obfuscate2020.0007.7000.00100.00
obfuscate4310.73312.30075.0025.00
obfuscate15141-0.8076.80093.336.67
obfuscate211-0.8007.60050.0050.00
obfuscate24231-0.7709.70095.834.17
obfuscate27261-1.8198.00096.303.70
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate330-0.3670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.5000.000100.000.00
obfuscate220-94.5000.000100.000.00
obfuscate220-50.1500.000100.000.00
obfuscate220-49.9000.000100.000.00
obfuscate660-47.5830.000100.000.00
obfuscate18180-21.9670.000100.000.00
obfuscate770-16.2860.000100.000.00
obfuscate19190-15.8420.000100.000.00
obfuscate10100-10.3800.000100.000.00
obfuscate13130-8.4460.000100.000.00
obfuscate110-6.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate4310.73312.30075.0025.00
obfuscate76733-3.38911.80096.053.95
obfuscate24231-0.7709.70095.834.17
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate19018371.8838.87196.323.68
obfuscate27261-1.8198.00096.303.70
obfuscate2020.0007.7000.00100.00
obfuscate211-0.8007.60050.0050.00
obfuscate15141-0.8076.80093.336.67
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate330-0.3670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate330-0.3670.000100.000.00
obfuscate212100.4000.000100.000.00
obfuscate220-5.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-2.2000.000100.000.00
obfuscate2202.5500.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate15150-0.2470.000100.000.00
obfuscate18180-21.9670.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate2020.0007.7000.00100.00
obfuscate211-0.8007.60050.0050.00
obfuscate4310.73312.30075.0025.00
obfuscate15141-0.8076.80093.336.67
obfuscate24231-0.7709.70095.834.17
obfuscate76733-3.38911.80096.053.95
obfuscate27261-1.8198.00096.303.70
obfuscate19018371.8838.87196.323.68
obfuscate1100.8000.000100.000.00
obfuscate330-0.3670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 17.2 var:
Fri Jun 9 11:55:04 2017; Spam; 17.2; obfuscate; kelvin ; JUNK The next 5 minutes will improve your store sales forever; ...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Fri Jun 9 13:54:32 2017; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Hemma igen; ...

18 st Spam och 636 st Ham ger totalt 654 st Mail (02% spam) till 61 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2778


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jun 10 11:37:00 EDT 2017