&Nu Status


Mail log för 8 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14213840.34910.60097.182.82
obfuscate83812-3.3749.55097.592.41
obfuscate44440-0.9980.000100.000.00
obfuscate33321-4.5377.60096.973.03
obfuscate31301-9.8478.30096.773.23
obfuscate28253-4.9929.46789.2910.71
obfuscate23221-0.5776.50095.654.35
obfuscate23221-0.55910.10095.654.35
obfuscate21210-0.4480.000100.000.00
obfuscate20200-19.4000.000100.000.00
obfuscate20182-1.0619.70090.0010.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14213840.34910.60097.182.82
obfuscate83812-3.3749.55097.592.41
obfuscate44440-0.9980.000100.000.00
obfuscate33321-4.5377.60096.973.03
obfuscate31301-9.8478.30096.773.23
obfuscate28253-4.9929.46789.2910.71
obfuscate23221-0.5776.50095.654.35
obfuscate23221-0.55910.10095.654.35
obfuscate21210-0.4480.000100.000.00
obfuscate20200-19.4000.000100.000.00
obfuscate20182-1.0619.70090.0010.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate14213840.34910.60097.182.82
obfuscate28253-4.9929.46789.2910.71
obfuscate20182-1.0619.70090.0010.00
obfuscate83812-3.3749.55097.592.41
obfuscate321-2.4509.60066.6733.33
obfuscate2110.3006.20050.0050.00
obfuscate23221-0.5776.50095.654.35
obfuscate33321-4.5377.60096.973.03
obfuscate541-0.20011.30080.0020.00
obfuscate23221-0.55910.10095.654.35
obfuscate17161-0.72510.20094.125.88

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-75.9000.000100.000.00
obfuscate220-50.0000.000100.000.00
obfuscate20200-19.4000.000100.000.00
obfuscate16160-18.7380.000100.000.00
obfuscate11110-17.8360.000100.000.00
obfuscate110-11.0000.000100.000.00
obfuscate31301-9.8478.30096.773.23
obfuscate211-5.5007.60050.0050.00
obfuscate28253-4.9929.46789.2910.71
obfuscate33321-4.5377.60096.973.03
obfuscate220-4.3500.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-0.20011.30080.0020.00
obfuscate14213840.34910.60097.182.82
obfuscate17161-0.72510.20094.125.88
obfuscate23221-0.55910.10095.654.35
obfuscate1091-1.0339.90090.0010.00
obfuscate20182-1.0619.70090.0010.00
obfuscate321-2.4509.60066.6733.33
obfuscate83812-3.3749.55097.592.41
obfuscate28253-4.9929.46789.2910.71
obfuscate31301-9.8478.30096.773.23
obfuscate33321-4.5377.60096.973.03

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate220-4.3500.000100.000.00
obfuscate8800.7880.000100.000.00
obfuscate1100.9000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-11.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.3500.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.8000.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate770-0.9140.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.3006.20050.0050.00
obfuscate2112.9007.60050.0050.00
obfuscate211-5.5007.60050.0050.00
obfuscate321-2.4509.60066.6733.33
obfuscate541-0.20011.30080.0020.00
obfuscate28253-4.9929.46789.2910.71
obfuscate20182-1.0619.70090.0010.00
obfuscate1091-1.0339.90090.0010.00
obfuscate17161-0.72510.20094.125.88
obfuscate23221-0.5776.50095.654.35
obfuscate23221-0.55910.10095.654.35

Mest Spam med ratio 16.3 var:
Thu Jun 8 00:36:23 2017; Spam; 16.3; obfuscate; <>; JUNK Do you need Business or Personal Loan; ...
Mest Ham med ratio -102 var:
Thu Jun 8 02:29:35 2017; Mail; -102; obfuscate; UTF-8BUGF0cmlrIEVrYmVyZyBww6UgRmFjZWJvb2s ; UTF-8BUGF0cmlrIEVrYmVyZy...

22 st Spam och 641 st Ham ger totalt 663 st Mail (03% spam) till 58 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2818


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jun 9 11:37:01 EDT 2017