&Nu Status


Mail log för 7 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate858230.77010.16796.473.53
obfuscate82784-3.5539.37595.124.88
obfuscate30300-19.9300.000100.000.00
obfuscate30273-4.6859.16790.0010.00
obfuscate28271-1.5007.60096.433.57
obfuscate28262-19.8049.90092.867.14
obfuscate27261-1.0968.30096.303.70
obfuscate27270-11.3480.000100.000.00
obfuscate26260-0.8460.000100.000.00
obfuscate21201-1.0208.20095.244.76
obfuscate16160-1.1060.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate858230.77010.16796.473.53
obfuscate82784-3.5539.37595.124.88
obfuscate30300-19.9300.000100.000.00
obfuscate28271-1.5007.60096.433.57
obfuscate30273-4.6859.16790.0010.00
obfuscate27270-11.3480.000100.000.00
obfuscate26260-0.8460.000100.000.00
obfuscate27261-1.0968.30096.303.70
obfuscate28262-19.8049.90092.867.14
obfuscate21201-1.0208.20095.244.76
obfuscate16160-1.1060.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate82784-3.5539.37595.124.88
obfuscate858230.77010.16796.473.53
obfuscate11830.06211.20072.7327.27
obfuscate30273-4.6859.16790.0010.00
obfuscate28262-19.8049.90092.867.14
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate541-1.0008.90080.0020.00
obfuscate211-0.8007.60050.0050.00
obfuscate28271-1.5007.60096.433.57
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate27261-1.0968.30096.303.70

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-99.5000.000100.000.00
obfuscate220-49.0000.000100.000.00
obfuscate30300-19.9300.000100.000.00
obfuscate28262-19.8049.90092.867.14
obfuscate660-16.9830.000100.000.00
obfuscate14140-15.9570.000100.000.00
obfuscate27270-11.3480.000100.000.00
obfuscate12120-9.9500.000100.000.00
obfuscate12120-9.6000.000100.000.00
obfuscate440-5.4250.000100.000.00
obfuscate220-4.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate541-2.65018.90080.0020.00
obfuscate11830.06211.20072.7327.27
obfuscate13121-1.63311.10092.317.69
obfuscate858230.77010.16796.473.53
obfuscate28262-19.8049.90092.867.14
obfuscate82784-3.5539.37595.124.88
obfuscate30273-4.6859.16790.0010.00
obfuscate541-1.0008.90080.0020.00
obfuscate12111-0.4738.80091.678.33
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate1010.0008.3000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate1101.1000.000100.000.00
obfuscate440-0.2000.000100.000.00
obfuscate1102.2000.000100.000.00
obfuscate220-2.9000.000100.000.00
obfuscate220-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1103.3000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate14140-15.9570.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate1010.0008.3000.00100.00
obfuscate211-0.8007.60050.0050.00
obfuscate11830.06211.20072.7327.27
obfuscate431-0.1338.10075.0025.00
obfuscate541-1.0008.90080.0020.00
obfuscate541-2.65018.90080.0020.00
obfuscate30273-4.6859.16790.0010.00
obfuscate12111-0.4738.80091.678.33
obfuscate13121-1.63311.10092.317.69
obfuscate28262-19.8049.90092.867.14

Mest Spam med ratio 18.9 var:
Wed Jun 7 06:38:16 2017; Spam; 18.9; obfuscate; Naturresor Annelie Utter ; JUNK UTF-8QVilket_C3A4r_det_tredje_stC3B6rsta_kattdjuret3F; ...
Mest Ham med ratio -102.9 var:
Wed Jun 7 02:16:54 2017; Mail; -102.9; obfuscate; Niklas Andersson ; SV Format; ...

26 st Spam och 561 st Ham ger totalt 587 st Mail (04% spam) till 57 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.7308


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Thu Jun 8 11:37:00 EDT 2017