&Nu Status


Mail log för 6 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9484102.6438.17089.3610.64
obfuscate83812-2.4809.30097.592.41
obfuscate25232-2.17812.55092.008.00
obfuscate19190-21.9790.000100.000.00
obfuscate19181-2.85610.60094.745.26
obfuscate19190-6.3680.000100.000.00
obfuscate18180-1.3110.000100.000.00
obfuscate18171-1.70626.00094.445.56
obfuscate16160-18.8190.000100.000.00
obfuscate15150-1.8730.000100.000.00
obfuscate14131-2.28510.50092.867.14

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9484102.6438.17089.3610.64
obfuscate83812-2.4809.30097.592.41
obfuscate25232-2.17812.55092.008.00
obfuscate19190-21.9790.000100.000.00
obfuscate19190-6.3680.000100.000.00
obfuscate18180-1.3110.000100.000.00
obfuscate19181-2.85610.60094.745.26
obfuscate18171-1.70626.00094.445.56
obfuscate16160-18.8190.000100.000.00
obfuscate15150-1.8730.000100.000.00
obfuscate14131-2.28510.50092.867.14

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9484102.6438.17089.3610.64
obfuscate25232-2.17812.55092.008.00
obfuscate83812-2.4809.30097.592.41
obfuscate18171-1.70626.00094.445.56
obfuscate14131-2.28510.50092.867.14
obfuscate19181-2.85610.60094.745.26
obfuscate1010.00017.5000.00100.00
obfuscate761-0.93310.40085.7114.29
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-0.5250.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-66.2670.000100.000.00
obfuscate440-48.2750.000100.000.00
obfuscate880-39.7370.000100.000.00
obfuscate440-22.8000.000100.000.00
obfuscate19190-21.9790.000100.000.00
obfuscate16160-18.8190.000100.000.00
obfuscate12120-8.8830.000100.000.00
obfuscate110-7.0000.000100.000.00
obfuscate19190-6.3680.000100.000.00
obfuscate110-4.1000.000100.000.00
obfuscate440-4.0750.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate18171-1.70626.00094.445.56
obfuscate1010.00017.5000.00100.00
obfuscate25232-2.17812.55092.008.00
obfuscate19181-2.85610.60094.745.26
obfuscate14131-2.28510.50092.867.14
obfuscate761-0.93310.40085.7114.29
obfuscate83812-2.4809.30097.592.41
obfuscate9484102.6438.17089.3610.64
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-0.5250.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-0.5250.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate1100.5000.000100.000.00
obfuscate330-2.2670.000100.000.00
obfuscate110-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-2.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate3300.1670.000100.000.00
obfuscate18180-1.3110.000100.000.00
obfuscate19190-21.9790.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00017.5000.00100.00
obfuscate761-0.93310.40085.7114.29
obfuscate9484102.6438.17089.3610.64
obfuscate25232-2.17812.55092.008.00
obfuscate14131-2.28510.50092.867.14
obfuscate18171-1.70626.00094.445.56
obfuscate19181-2.85610.60094.745.26
obfuscate83812-2.4809.30097.592.41
obfuscate110-1.5000.000100.000.00
obfuscate440-0.5250.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 26 var:
Tue Jun 6 15:41:57 2017; Spam; 26; obfuscate; Camilla ; JUNK UTF-8BSEJPIE5vcmRpYyBHcmF0aXMgaSAxMiBtw6VuYWRlcg; ...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Tue Jun 6 13:20:39 2017; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QSC3A5_ser_de_ut; ...

19 st Spam och 451 st Ham ger totalt 470 st Mail (04% spam) till 54 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.5474


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Wed Jun 7 11:37:00 EDT 2017