&Nu Status


Mail log för 5 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate73721-1.85414.80098.631.37
obfuscate606000.3920.000100.000.00
obfuscate34322-1.5287.05094.125.88
obfuscate32302-3.2607.70093.756.25
obfuscate32311-2.5658.80096.883.12
obfuscate24240-18.0210.000100.000.00
obfuscate24240-2.5290.000100.000.00
obfuscate22220-6.0180.000100.000.00
obfuscate22211-14.7868.70095.454.55
obfuscate20200-20.5000.000100.000.00
obfuscate19190-2.1160.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate73721-1.85414.80098.631.37
obfuscate606000.3920.000100.000.00
obfuscate34322-1.5287.05094.125.88
obfuscate32311-2.5658.80096.883.12
obfuscate32302-3.2607.70093.756.25
obfuscate24240-18.0210.000100.000.00
obfuscate24240-2.5290.000100.000.00
obfuscate22220-6.0180.000100.000.00
obfuscate22211-14.7868.70095.454.55
obfuscate20200-20.5000.000100.000.00
obfuscate19190-2.1160.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate34322-1.5287.05094.125.88
obfuscate32302-3.2607.70093.756.25
obfuscate13121-8.97514.40092.317.69
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate32311-2.5658.80096.883.12
obfuscate22211-14.7868.70095.454.55
obfuscate211-5.8009.80050.0050.00
obfuscate73721-1.85414.80098.631.37
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-39.9000.000100.000.00
obfuscate330-32.9330.000100.000.00
obfuscate20200-20.5000.000100.000.00
obfuscate24240-18.0210.000100.000.00
obfuscate22211-14.7868.70095.454.55
obfuscate990-11.6000.000100.000.00
obfuscate10100-10.7600.000100.000.00
obfuscate13130-10.3230.000100.000.00
obfuscate13121-8.97514.40092.317.69
obfuscate22220-6.0180.000100.000.00
obfuscate211-5.8009.80050.0050.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate73721-1.85414.80098.631.37
obfuscate13121-8.97514.40092.317.69
obfuscate211-5.8009.80050.0050.00
obfuscate32311-2.5658.80096.883.12
obfuscate22211-14.7868.70095.454.55
obfuscate32302-3.2607.70093.756.25
obfuscate34322-1.5287.05094.125.88
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate5500.7000.000100.000.00
obfuscate2200.7500.000100.000.00
obfuscate1100.1000.000100.000.00
obfuscate1101.3000.000100.000.00
obfuscate24240-18.0210.000100.000.00
obfuscate606000.3920.000100.000.00
obfuscate16160-2.0500.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.7000.00100.00
obfuscate211-5.8009.80050.0050.00
obfuscate13121-8.97514.40092.317.69
obfuscate32302-3.2607.70093.756.25
obfuscate34322-1.5287.05094.125.88
obfuscate22211-14.7868.70095.454.55
obfuscate32311-2.5658.80096.883.12
obfuscate73721-1.85414.80098.631.37
obfuscate1100.2000.000100.000.00
obfuscate220-0.1000.000100.000.00
obfuscate110-0.3000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 14.8 var:
Mon Jun 5 01:57:24 2017; Spam; 14.8; obfuscate; Citroen ; JUNK utf-8qCitroen_C4_desde_12700E282AC_con_todos_los_accesori; ...
Mest Ham med ratio -101.9 var:
Mon Jun 5 07:21:51 2017; Mail; -101.9; obfuscate; Niklas Andersson ; SV 17OLB001-2 tabell 7; ...

10 st Spam och 536 st Ham ger totalt 546 st Mail (01% spam) till 54 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.2700


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Tue Jun 6 11:37:00 EDT 2017