&Nu Status


Mail log för 4 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate53530-2.9040.000100.000.00
obfuscate25250-2.6360.000100.000.00
obfuscate211920.4167.60090.489.52
obfuscate20173-2.4417.90085.0015.00
obfuscate19181-1.8789.10094.745.26
obfuscate18180-12.0220.000100.000.00
obfuscate15141-1.2868.00093.336.67
obfuscate13130-24.7150.000100.000.00
obfuscate13112-1.10911.20084.6215.38
obfuscate11110-1.3270.000100.000.00
obfuscate1091-1.6569.70090.0010.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate53530-2.9040.000100.000.00
obfuscate25250-2.6360.000100.000.00
obfuscate211920.4167.60090.489.52
obfuscate19181-1.8789.10094.745.26
obfuscate18180-12.0220.000100.000.00
obfuscate20173-2.4417.90085.0015.00
obfuscate15141-1.2868.00093.336.67
obfuscate13130-24.7150.000100.000.00
obfuscate13112-1.10911.20084.6215.38
obfuscate11110-1.3270.000100.000.00
obfuscate10100-0.7000.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20173-2.4417.90085.0015.00
obfuscate211920.4167.60090.489.52
obfuscate13112-1.10911.20084.6215.38
obfuscate211-1.90028.20050.0050.00
obfuscate1091-1.6569.70090.0010.00
obfuscate19181-1.8789.10094.745.26
obfuscate15141-1.2868.00093.336.67
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate330-5.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.0670.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-88.3110.000100.000.00
obfuscate550-59.7800.000100.000.00
obfuscate440-25.5500.000100.000.00
obfuscate13130-24.7150.000100.000.00
obfuscate18180-12.0220.000100.000.00
obfuscate220-9.1500.000100.000.00
obfuscate110-7.8000.000100.000.00
obfuscate110-6.4000.000100.000.00
obfuscate330-5.9000.000100.000.00
obfuscate110-5.7000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.90028.20050.0050.00
obfuscate13112-1.10911.20084.6215.38
obfuscate1091-1.6569.70090.0010.00
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate19181-1.8789.10094.745.26
obfuscate15141-1.2868.00093.336.67
obfuscate20173-2.4417.90085.0015.00
obfuscate211920.4167.60090.489.52
obfuscate330-5.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.0670.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-5.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.0670.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00
obfuscate110-4.7000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate220-0.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate1104.3000.000100.000.00
obfuscate110-1.9000.000100.000.00
obfuscate440-1.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.7000.00100.00
obfuscate211-1.90028.20050.0050.00
obfuscate13112-1.10911.20084.6215.38
obfuscate20173-2.4417.90085.0015.00
obfuscate1091-1.6569.70090.0010.00
obfuscate211920.4167.60090.489.52
obfuscate15141-1.2868.00093.336.67
obfuscate19181-1.8789.10094.745.26
obfuscate330-5.9000.000100.000.00
obfuscate330-1.0670.000100.000.00
obfuscate110-1.4000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 28.2 var:
Sun Jun 4 00:48:17 2017; Spam; 28.2; obfuscate; RayBan ; JUNK Kick Off Summer Save 70 on Goods; ...
Mest Ham med ratio -101.2 var:
Sun Jun 4 07:52:56 2017; Mail; -101.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BSGVqIEJpcmdpdHRhLCBk; ...

12 st Spam och 330 st Ham ger totalt 342 st Mail (03% spam) till 54 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.5000


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Mon Jun 5 11:37:00 EDT 2017