&Nu Status


Mail log för 3 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate777431.0048.13396.103.90
obfuscate63621-2.9219.30098.411.59
obfuscate23203-0.9607.70086.9613.04
obfuscate18180-0.7000.000100.000.00
obfuscate17170-13.1590.000100.000.00
obfuscate16160-25.9250.000100.000.00
obfuscate14140-3.0710.000100.000.00
obfuscate13130-9.3620.000100.000.00
obfuscate13130-2.0770.000100.000.00
obfuscate13130-17.4770.000100.000.00
obfuscate990-44.2670.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate777431.0048.13396.103.90
obfuscate63621-2.9219.30098.411.59
obfuscate23203-0.9607.70086.9613.04
obfuscate18180-0.7000.000100.000.00
obfuscate17170-13.1590.000100.000.00
obfuscate16160-25.9250.000100.000.00
obfuscate14140-3.0710.000100.000.00
obfuscate13130-9.3620.000100.000.00
obfuscate13130-2.0770.000100.000.00
obfuscate13130-17.4770.000100.000.00
obfuscate990-44.2670.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23203-0.9607.70086.9613.04
obfuscate777431.0048.13396.103.90
obfuscate2110.00026.80050.0050.00
obfuscate541-1.9506.20080.0020.00
obfuscate63621-2.9219.30098.411.59
obfuscate220-3.1000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate550-0.4800.000100.000.00
obfuscate2200.4000.000100.000.00
obfuscate990-44.2670.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-98.7500.000100.000.00
obfuscate330-65.2330.000100.000.00
obfuscate990-44.2670.000100.000.00
obfuscate16160-25.9250.000100.000.00
obfuscate440-25.3000.000100.000.00
obfuscate13130-17.4770.000100.000.00
obfuscate17170-13.1590.000100.000.00
obfuscate13130-9.3620.000100.000.00
obfuscate110-5.2000.000100.000.00
obfuscate110-3.8000.000100.000.00
obfuscate220-3.1000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.00026.80050.0050.00
obfuscate63621-2.9219.30098.411.59
obfuscate777431.0048.13396.103.90
obfuscate23203-0.9607.70086.9613.04
obfuscate541-1.9506.20080.0020.00
obfuscate220-3.1000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate550-0.4800.000100.000.00
obfuscate2200.4000.000100.000.00
obfuscate990-44.2670.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-3.1000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate550-0.4800.000100.000.00
obfuscate2200.4000.000100.000.00
obfuscate990-44.2670.000100.000.00
obfuscate550-2.3000.000100.000.00
obfuscate220-2.7500.000100.000.00
obfuscate330-65.2330.000100.000.00
obfuscate18180-0.7000.000100.000.00
obfuscate440-25.3000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.00026.80050.0050.00
obfuscate541-1.9506.20080.0020.00
obfuscate23203-0.9607.70086.9613.04
obfuscate777431.0048.13396.103.90
obfuscate63621-2.9219.30098.411.59
obfuscate220-3.1000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate550-0.4800.000100.000.00
obfuscate2200.4000.000100.000.00
obfuscate990-44.2670.000100.000.00

Mest Spam med ratio 26.8 var:
Sat Jun 3 13:32:44 2017; Spam; 26.8; obfuscate; Oakley ; JUNK Full disclosure THIS special deal is expiring soon; ...
Mest Ham med ratio -103.2 var:
Sat Jun 3 08:55:04 2017; Mail; -103.2; obfuscate; Facebook ; UTF-8BVmVja291cHBkYXRlcmlu; ...

9 st Spam och 356 st Ham ger totalt 365 st Mail (02% spam) till 49 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.9778


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sun Jun 4 11:37:00 EDT 2017