&Nu Status


Mail log för 2 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate126108181.7538.37285.7114.29
obfuscate78771-5.3018.90098.721.28
obfuscate41410-2.0850.000100.000.00
obfuscate32275-2.5677.60084.3815.62
obfuscate23230-9.4390.000100.000.00
obfuscate23230-18.7390.000100.000.00
obfuscate21210-2.1000.000100.000.00
obfuscate21210-0.8760.000100.000.00
obfuscate19181-1.0287.80094.745.26
obfuscate19190-1.3110.000100.000.00
obfuscate15150-1.9130.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate126108181.7538.37285.7114.29
obfuscate78771-5.3018.90098.721.28
obfuscate41410-2.0850.000100.000.00
obfuscate32275-2.5677.60084.3815.62
obfuscate23230-9.4390.000100.000.00
obfuscate23230-18.7390.000100.000.00
obfuscate21210-2.1000.000100.000.00
obfuscate21210-0.8760.000100.000.00
obfuscate19190-1.3110.000100.000.00
obfuscate19181-1.0287.80094.745.26
obfuscate15150-1.9130.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate126108181.7538.37285.7114.29
obfuscate32275-2.5677.60084.3815.62
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate13121-19.2256.70092.317.69
obfuscate19181-1.0287.80094.745.26
obfuscate871-1.8006.10087.5012.50
obfuscate761-2.18311.00085.7114.29
obfuscate431-1.1679.10075.0025.00
obfuscate211-4.2006.30050.0050.00
obfuscate78771-5.3018.90098.721.28
obfuscate1102.0000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-98.4000.000100.000.00
obfuscate330-33.1670.000100.000.00
obfuscate880-25.2750.000100.000.00
obfuscate11110-20.1450.000100.000.00
obfuscate13121-19.2256.70092.317.69
obfuscate23230-18.7390.000100.000.00
obfuscate11110-9.4910.000100.000.00
obfuscate23230-9.4390.000100.000.00
obfuscate110-6.3000.000100.000.00
obfuscate330-5.8000.000100.000.00
obfuscate78771-5.3018.90098.721.28

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate761-2.18311.00085.7114.29
obfuscate431-1.1679.10075.0025.00
obfuscate78771-5.3018.90098.721.28
obfuscate126108181.7538.37285.7114.29
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate19181-1.0287.80094.745.26
obfuscate32275-2.5677.60084.3815.62
obfuscate13121-19.2256.70092.317.69
obfuscate211-4.2006.30050.0050.00
obfuscate871-1.8006.10087.5012.50
obfuscate1102.0000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.5000.000100.000.00
obfuscate330-0.5330.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate3300.9330.000100.000.00
obfuscate110-0.4000.000100.000.00
obfuscate440-1.7750.000100.000.00
obfuscate6600.3170.000100.000.00
obfuscate15150-1.9130.000100.000.00
obfuscate110-5.2000.000100.000.00
obfuscate2202.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.2000.00100.00
obfuscate211-4.2006.30050.0050.00
obfuscate431-1.1679.10075.0025.00
obfuscate32275-2.5677.60084.3815.62
obfuscate126108181.7538.37285.7114.29
obfuscate761-2.18311.00085.7114.29
obfuscate871-1.8006.10087.5012.50
obfuscate13121-19.2256.70092.317.69
obfuscate19181-1.0287.80094.745.26
obfuscate78771-5.3018.90098.721.28
obfuscate1102.0000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 11 var:
Fri Jun 2 10:50:51 2017; Spam; 11; obfuscate; UTF-8QSawgrass_MillsC2AE; JUNK Game On Get a 10 Gift; ...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Fri Jun 2 01:29:21 2017; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Kalaset; ...

31 st Spam och 571 st Ham ger totalt 602 st Mail (05% spam) till 58 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 8.1548


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Sat Jun 3 11:37:00 EDT 2017