&Nu Status


Mail log för 1 Juni - 2017

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1009010-3.7176.77090.0010.00
obfuscate93921-3.5018.90098.921.08
obfuscate39381-1.48410.20097.442.56
obfuscate31310-4.2160.000100.000.00
obfuscate30273-1.6856.76790.0010.00
obfuscate29281-22.6256.30096.553.45
obfuscate242400.4000.000100.000.00
obfuscate24240-9.2330.000100.000.00
obfuscate23230-1.2870.000100.000.00
obfuscate22220-2.2410.000100.000.00
obfuscate19190-12.6420.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate93921-3.5018.90098.921.08
obfuscate1009010-3.7176.77090.0010.00
obfuscate39381-1.48410.20097.442.56
obfuscate31310-4.2160.000100.000.00
obfuscate29281-22.6256.30096.553.45
obfuscate30273-1.6856.76790.0010.00
obfuscate242400.4000.000100.000.00
obfuscate24240-9.2330.000100.000.00
obfuscate23230-1.2870.000100.000.00
obfuscate22220-2.2410.000100.000.00
obfuscate19190-12.6420.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1009010-3.7176.77090.0010.00
obfuscate30273-1.6856.76790.0010.00
obfuscate752-20.2407.45071.4328.57
obfuscate29281-22.6256.30096.553.45
obfuscate16151-13.4738.20093.756.25
obfuscate39381-1.48410.20097.442.56
obfuscate11101-0.9707.50090.919.09
obfuscate1091-2.1788.70090.0010.00
obfuscate211-1.50013.50050.0050.00
obfuscate93921-3.5018.90098.921.08
obfuscate550-1.1000.000100.000.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-99.2000.000100.000.00
obfuscate440-74.2750.000100.000.00
obfuscate29281-22.6256.30096.553.45
obfuscate752-20.2407.45071.4328.57
obfuscate16151-13.4738.20093.756.25
obfuscate880-12.6620.000100.000.00
obfuscate19190-12.6420.000100.000.00
obfuscate11110-10.7450.000100.000.00
obfuscate24240-9.2330.000100.000.00
obfuscate16160-7.3060.000100.000.00
obfuscate110-6.9000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.50013.50050.0050.00
obfuscate39381-1.48410.20097.442.56
obfuscate93921-3.5018.90098.921.08
obfuscate1091-2.1788.70090.0010.00
obfuscate16151-13.4738.20093.756.25
obfuscate11101-0.9707.50090.919.09
obfuscate752-20.2407.45071.4328.57
obfuscate1009010-3.7176.77090.0010.00
obfuscate30273-1.6856.76790.0010.00
obfuscate29281-22.6256.30096.553.45
obfuscate550-1.1000.000100.000.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-1.1000.000100.000.00
obfuscate110-1.3000.000100.000.00
obfuscate110-5.2000.000100.000.00
obfuscate110-0.7000.000100.000.00
obfuscate330-1.4000.000100.000.00
obfuscate110-0.6000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1101.6000.000100.000.00
obfuscate19190-12.6420.000100.000.00
obfuscate242400.4000.000100.000.00
obfuscate22220-2.2410.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.50013.50050.0050.00
obfuscate752-20.2407.45071.4328.57
obfuscate30273-1.6856.76790.0010.00
obfuscate1009010-3.7176.77090.0010.00
obfuscate1091-2.1788.70090.0010.00
obfuscate11101-0.9707.50090.919.09
obfuscate16151-13.4738.20093.756.25
obfuscate29281-22.6256.30096.553.45
obfuscate39381-1.48410.20097.442.56
obfuscate93921-3.5018.90098.921.08
obfuscate550-1.1000.000100.000.00

Mest Spam med ratio 13.5 var:
Thu Jun 1 08:34:13 2017; Spam; 13.5; obfuscate; Renu Karnad ; JUNK Did you receive my email; ...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Thu Jun 1 06:26:09 2017; Mail; -104.7; obfuscate; Niklas Andersson ; utf-8BU1Y6IGJlaMO2dmVyIHRpZHNzZWRsYXJuYSEhIQ; ...

22 st Spam och 651 st Ham ger totalt 673 st Mail (03% spam) till 58 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 7.5545


Denna är automatiskt genererad av Postmaster Till Index
Created Fri Jun 2 11:37:00 EDT 2017