&Nu Status


Mail log för November - 2016

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3048302325-14.23811.08099.180.82
obfuscate275227466-3.51111.16799.780.22
obfuscate88384736-3.4177.27895.924.08
obfuscate7657596-3.2297.00099.220.78
obfuscate5755741-3.0286.00099.830.17
obfuscate5515474-6.0158.25099.270.73
obfuscate54553015-5.8158.53397.252.75
obfuscate54252022-5.54413.13695.944.06
obfuscate53552213-6.4319.69297.572.43
obfuscate52751413-13.45512.30897.532.47
obfuscate4994954-3.2697.00099.200.80

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3048302325-14.23811.08099.180.82
obfuscate275227466-3.51111.16799.780.22
obfuscate88384736-3.4177.27895.924.08
obfuscate7657596-3.2297.00099.220.78
obfuscate5755741-3.0286.00099.830.17
obfuscate5515474-6.0158.25099.270.73
obfuscate54553015-5.8158.53397.252.75
obfuscate53552213-6.4319.69297.572.43
obfuscate54252022-5.54413.13695.944.06
obfuscate52751413-13.45512.30897.532.47
obfuscate4994954-3.2697.00099.200.80

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate88384736-3.4177.27895.924.08
obfuscate3048302325-14.23811.08099.180.82
obfuscate54252022-5.54413.13695.944.06
obfuscate54553015-5.8158.53397.252.75
obfuscate53552213-6.4319.69297.572.43
obfuscate52751413-13.45512.30897.532.47
obfuscate392811-5.6438.36471.7928.21
obfuscate655411-7.8896.36483.0816.92
obfuscate1059510100.05313.50090.489.52
obfuscate13212210-5.1316.00092.427.58
obfuscate2414100.71410.40058.3341.67

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2122120-93.5610.000100.000.00
obfuscate330-65.6670.000100.000.00
obfuscate70700-29.1290.000100.000.00
obfuscate2031967-18.1947.71496.553.45
obfuscate1261260-14.9680.000100.000.00
obfuscate3048302325-14.23811.08099.180.82
obfuscate4244204-13.5887.25099.060.94
obfuscate52751413-13.45512.30897.532.47
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate10100-11.9000.000100.000.00
obfuscate110-10.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3023002-5.02722.00099.340.66
obfuscate862-2.00019.50075.0025.00
obfuscate186185123.85414.00099.460.54
obfuscate1059510100.05313.50090.489.52
obfuscate54252022-5.54413.13695.944.06
obfuscate1071052-2.59012.50098.131.87
obfuscate52751413-13.45512.30897.532.47
obfuscate275227466-3.51111.16799.780.22
obfuscate3048302325-14.23811.08099.180.82
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate2414100.71410.40058.3341.67

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate880-1.8750.000100.000.00
obfuscate31310-1.3550.000100.000.00
obfuscate15150-1.1330.000100.000.00
obfuscate47470-6.2130.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate20200-1.7500.000100.000.00
obfuscate353500.5430.000100.000.00
obfuscate10100-3.8000.000100.000.00
obfuscate220-5.0000.000100.000.00
obfuscate20200-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate2414100.71410.40058.3341.67
obfuscate392811-5.6438.36471.7928.21
obfuscate862-2.00019.50075.0025.00
obfuscate655411-7.8896.36483.0816.92
obfuscate39336-2.0918.33384.6215.38
obfuscate871-3.5717.00087.5012.50
obfuscate1059510100.05313.50090.489.52
obfuscate13212210-5.1316.00092.427.58
obfuscate88384736-3.4177.27895.924.08

Mest Spam med ratio 36.6 var:
Tue Nov 29 00:15:26 2016; Spam; 36.6; obfuscate; gb2312Q2016B3B4B9C9B1D8BFB4 ; JUNK gb2312QC5AEB0D7C1ECD4DAQQC8BAC1ECC5A3B9C9A3ACB0EBC4EABAF3BE...
Mest Ham med ratio -106.8 var:
Tue Nov 1 15:51:16 2016; Mail; -106.8; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0165 -- no payment due;

246 st Spam och 16071 st Ham ger totalt 16317 st Mail (01% spam) till 116 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.5041


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Dec 2 11:42:00 EST 2016