&Nu Status


Mail log för Oktober - 2016

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate259525941-3.6476.00099.960.04
obfuscate1342130438-23.36517.02697.172.83
obfuscate88684541-3.5537.58595.374.63
obfuscate7767751-3.02613.00099.870.13
obfuscate6556532-17.2087.00099.690.31
obfuscate52751611-5.4988.18297.912.09
obfuscate5275189-4.84013.66798.291.71
obfuscate5115074-3.3917.00099.220.78
obfuscate4764715-14.3408.60098.951.05
obfuscate46445410-12.1398.50097.842.16
obfuscate4544504-3.8008.25099.120.88

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate259525941-3.6476.00099.960.04
obfuscate1342130438-23.36517.02697.172.83
obfuscate88684541-3.5537.58595.374.63
obfuscate7767751-3.02613.00099.870.13
obfuscate6556532-17.2087.00099.690.31
obfuscate5275189-4.84013.66798.291.71
obfuscate52751611-5.4988.18297.912.09
obfuscate5115074-3.3917.00099.220.78
obfuscate4764715-14.3408.60098.951.05
obfuscate46445410-12.1398.50097.842.16
obfuscate4544504-3.8008.25099.120.88

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate88684541-3.5537.58595.374.63
obfuscate1342130438-23.36517.02697.172.83
obfuscate1028913-1.5177.30887.2512.75
obfuscate52751611-5.4988.18297.912.09
obfuscate352510-3.0006.10071.4328.57
obfuscate46445410-12.1398.50097.842.16
obfuscate675710-6.1757.40085.0714.93
obfuscate5275189-4.84013.66798.291.71
obfuscate1111065-1.8687.00095.504.50
obfuscate4764715-14.3408.60098.951.05
obfuscate4544504-3.8008.25099.120.88

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-101.0000.000100.000.00
obfuscate1631630-90.9690.000100.000.00
obfuscate1342130438-23.36517.02697.172.83
obfuscate1831821-22.6107.00099.450.55
obfuscate66660-20.3180.000100.000.00
obfuscate660-18.8330.000100.000.00
obfuscate6556532-17.2087.00099.690.31
obfuscate3873852-14.7568.00099.480.52
obfuscate4764715-14.3408.60098.951.05
obfuscate46445410-12.1398.50097.842.16
obfuscate1021011-10.9707.00099.020.98

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20191-1.73732.00095.005.00
obfuscate171170114.41832.00099.420.58
obfuscate1961942-2.31429.00098.981.02
obfuscate1082-2.87528.00080.0020.00
obfuscate1342130438-23.36517.02697.172.83
obfuscate88853-5.35315.33396.593.41
obfuscate12111-1.36414.00091.678.33
obfuscate5275189-4.84013.66798.291.71
obfuscate7767751-3.02613.00099.870.13
obfuscate1091-1.66713.00090.0010.00
obfuscate2402391-8.77813.00099.580.42

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate550-2.2000.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate440-2.5000.000100.000.00
obfuscate880-0.7500.000100.000.00
obfuscate46460-9.4570.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate24240-1.5830.000100.000.00
obfuscate373700.5680.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-2.5000.000100.000.00
obfuscate10100-3.8000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate352510-3.0006.10071.4328.57
obfuscate1082-2.87528.00080.0020.00
obfuscate675710-6.1757.40085.0714.93
obfuscate1028913-1.5177.30887.2512.75
obfuscate1091-1.66713.00090.0010.00
obfuscate12111-1.36414.00091.678.33
obfuscate20191-1.73732.00095.005.00
obfuscate88684541-3.5537.58595.374.63
obfuscate1111065-1.8687.00095.504.50
obfuscate76733-2.2609.66796.053.95
obfuscate26251-0.6807.00096.153.85

Mest Spam med ratio 41.3 var:
Sun Oct 16 13:41:52 2016; Spam; 41.3; obfuscate; zebrawater2003@peoplespersons.ning.com; JUNK Shocking firmness is easy;
Mest Ham med ratio -106.8 var:
Sat Oct 1 13:46:14 2016; Mail; -106.8; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0164 -- no payment due;

194 st Spam och 13575 st Ham ger totalt 13769 st Mail (01% spam) till 118 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.6701


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Nov 2 11:42:00 EDT 2016