&Nu Status


Mail log för September - 2016

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2137212512-3.6309.25099.440.56
obfuscate1341128754-9.49815.66795.974.03
obfuscate8588517-3.15012.85799.180.82
obfuscate82177843-3.3447.32694.765.24
obfuscate67465321-4.74610.14396.883.12
obfuscate5525493-2.6686.66799.460.54
obfuscate5004964-9.6738.75099.200.80
obfuscate4764679-8.82210.55698.111.89
obfuscate4664624-3.8059.25099.140.86
obfuscate4664588-5.3346.87598.281.72
obfuscate4174116-7.1828.16798.561.44

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2137212512-3.6309.25099.440.56
obfuscate1341128754-9.49815.66795.974.03
obfuscate8588517-3.15012.85799.180.82
obfuscate82177843-3.3447.32694.765.24
obfuscate67465321-4.74610.14396.883.12
obfuscate5525493-2.6686.66799.460.54
obfuscate5004964-9.6738.75099.200.80
obfuscate4764679-8.82210.55698.111.89
obfuscate4664624-3.8059.25099.140.86
obfuscate4664588-5.3346.87598.281.72
obfuscate4174116-7.1828.16798.561.44

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1341128754-9.49815.66795.974.03
obfuscate82177843-3.3447.32694.765.24
obfuscate67465321-4.74610.14396.883.12
obfuscate2137212512-3.6309.25099.440.56
obfuscate988810-14.90916.00089.8010.20
obfuscate101929-4.7076.22291.098.91
obfuscate4764679-8.82210.55698.111.89
obfuscate4664588-5.3346.87598.281.72
obfuscate1371298-2.30210.00094.165.84
obfuscate8588517-3.15012.85799.180.82
obfuscate53467-1.8709.14386.7913.21

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-100.5000.000100.000.00
obfuscate2172170-86.1380.000100.000.00
obfuscate1181162-20.7847.00098.311.69
obfuscate988810-14.90916.00089.8010.20
obfuscate1421411-13.00710.00099.300.70
obfuscate5004964-9.6738.75099.200.80
obfuscate1341128754-9.49815.66795.974.03
obfuscate46460-9.1740.000100.000.00
obfuscate4764679-8.82210.55698.111.89
obfuscate29281-8.46411.00096.553.45
obfuscate330-8.3330.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27261-0.92336.00096.303.70
obfuscate1010.00020.0000.00100.00
obfuscate988810-14.90916.00089.8010.20
obfuscate1341128754-9.49815.66795.974.03
obfuscate1161142-6.90414.50098.281.72
obfuscate8588517-3.15012.85799.180.82
obfuscate29281-8.46411.00096.553.45
obfuscate4764679-8.82210.55698.111.89
obfuscate67465321-4.74610.14396.883.12
obfuscate12102-1.10010.00083.3316.67
obfuscate1421411-13.00710.00099.300.70

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate660-1.8330.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate880-1.2500.000100.000.00
obfuscate111101.2730.000100.000.00
obfuscate36360-3.4720.000100.000.00
obfuscate29290-1.3790.000100.000.00
obfuscate16160-1.8750.000100.000.00
obfuscate363600.6110.000100.000.00
obfuscate19190-1.8420.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate550-4.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.00020.0000.00100.00
obfuscate963-0.8338.66766.6733.33
obfuscate12102-1.10010.00083.3316.67
obfuscate53467-1.8709.14386.7913.21
obfuscate24213-3.2386.33387.5012.50
obfuscate988810-14.90916.00089.8010.20
obfuscate101929-4.7076.22291.098.91
obfuscate1371298-2.30210.00094.165.84
obfuscate18171-1.8828.00094.445.56
obfuscate82177843-3.3447.32694.765.24

Mest Spam med ratio 36.4 var:
Sun Sep 11 07:34:11 2016; Spam; 36.4; obfuscate; Google INC; JUNK RE;
Mest Ham med ratio -106.8 var:
Thu Sep 1 14:42:17 2016; Mail; -106.8; obfuscate; pair Networks Customer Support ; MySQL Upgrade;

241 st Spam och 12843 st Ham ger totalt 13084 st Mail (01% spam) till 116 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.5809


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Oct 2 11:42:00 EDT 2016