&Nu Status


Mail log för Augusti - 2016

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate153615342-3.47810.00099.870.13
obfuscate1502146834-6.51815.52997.742.26
obfuscate8208173-3.17913.33399.630.37
obfuscate79175635-3.7286.74395.584.42
obfuscate68565233-4.62014.84895.184.82
obfuscate56054119-5.70110.73796.613.39
obfuscate5345295-4.8267.40099.060.94
obfuscate48547411-7.8887.00097.732.27
obfuscate4634621-16.8076.00099.780.22
obfuscate4624602-11.1289.50099.570.43
obfuscate4033949-3.35310.11197.772.23

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate153615342-3.47810.00099.870.13
obfuscate1502146834-6.51815.52997.742.26
obfuscate8208173-3.17913.33399.630.37
obfuscate79175635-3.7286.74395.584.42
obfuscate68565233-4.62014.84895.184.82
obfuscate56054119-5.70110.73796.613.39
obfuscate5345295-4.8267.40099.060.94
obfuscate48547411-7.8887.00097.732.27
obfuscate4634621-16.8076.00099.780.22
obfuscate4624602-11.1289.50099.570.43
obfuscate4033949-3.35310.11197.772.23

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate79175635-3.7286.74395.584.42
obfuscate1502146834-6.51815.52997.742.26
obfuscate68565233-4.62014.84895.184.82
obfuscate56054119-5.70110.73796.613.39
obfuscate402218-2.27310.94455.0045.00
obfuscate48547411-7.8887.00097.732.27
obfuscate564610-0.1096.60082.1417.86
obfuscate4033949-3.35310.11197.772.23
obfuscate1541486-2.4666.00096.103.90
obfuscate1291245-12.06524.40096.123.88
obfuscate94895-1.87614.60094.685.32

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2362360-89.1780.000100.000.00
obfuscate770-57.0000.000100.000.00
obfuscate63630-36.5240.000100.000.00
obfuscate4634621-16.8076.00099.780.22
obfuscate770-15.7140.000100.000.00
obfuscate1351341-14.5827.00099.260.74
obfuscate89890-13.4270.000100.000.00
obfuscate1291245-12.06524.40096.123.88
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate4624602-11.1289.50099.570.43
obfuscate32320-8.0620.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1291245-12.06524.40096.123.88
obfuscate1502146834-6.51815.52997.742.26
obfuscate68565233-4.62014.84895.184.82
obfuscate94895-1.87614.60094.685.32
obfuscate651-2.00014.00083.3316.67
obfuscate2562551-7.30214.00099.610.39
obfuscate8208173-3.17913.33399.630.37
obfuscate161152.36413.20068.7531.25
obfuscate1311283-6.35913.00097.712.29
obfuscate2322302-5.45711.00099.140.86
obfuscate402218-2.27310.94455.0045.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-1.7500.000100.000.00
obfuscate23230-4.8700.000100.000.00
obfuscate1105.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate440-2.7500.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate10100-0.5000.000100.000.00
obfuscate34340-3.4120.000100.000.00
obfuscate20200-0.9000.000100.000.00
obfuscate770-1.1430.000100.000.00
obfuscate393900.6410.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-3.0006.00050.0050.00
obfuscate211-1.0006.00050.0050.00
obfuscate402218-2.27310.94455.0045.00
obfuscate161152.36413.20068.7531.25
obfuscate564610-0.1096.60082.1417.86
obfuscate651-2.00014.00083.3316.67
obfuscate13112-2.1827.50084.6215.38
obfuscate37343-2.5296.00091.898.11
obfuscate94895-1.87614.60094.685.32
obfuscate68565233-4.62014.84895.184.82
obfuscate65623-4.2268.00095.384.62

Mest Spam med ratio 42.3 var:
Thu Aug 25 13:09:21 2016; Spam; 42.3; obfuscate; ekohaarr@vancranenbroek.nl; JUNK Keep your gf chuffed this night;
Mest Ham med ratio -106.8 var:
Mon Aug 1 20:36:24 2016; Mail; -106.8; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0162 -- no payment due;

230 st Spam och 12299 st Ham ger totalt 12529 st Mail (01% spam) till 117 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.0261


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Sep 2 11:42:00 EDT 2016