&Nu Status


Mail log för Juli - 2016

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate164716461-3.0896.00099.940.06
obfuscate72969138-7.48814.78994.795.21
obfuscate71565461-4.0736.96791.478.53
obfuscate6996954-3.23312.50099.430.57
obfuscate54950940-4.71715.87592.717.29
obfuscate46544916-31.9097.68896.563.44
obfuscate45744116-7.1846.37596.503.50
obfuscate3963897-9.5177.14398.231.77
obfuscate3753750-2.8800.000100.000.00
obfuscate33732512-3.73511.00096.443.56
obfuscate3323302-11.6797.00099.400.60

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate164716461-3.0896.00099.940.06
obfuscate6996954-3.23312.50099.430.57
obfuscate72969138-7.48814.78994.795.21
obfuscate71565461-4.0736.96791.478.53
obfuscate54950940-4.71715.87592.717.29
obfuscate46544916-31.9097.68896.563.44
obfuscate45744116-7.1846.37596.503.50
obfuscate3963897-9.5177.14398.231.77
obfuscate3753750-2.8800.000100.000.00
obfuscate3323302-11.6797.00099.400.60
obfuscate33732512-3.73511.00096.443.56

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate71565461-4.0736.96791.478.53
obfuscate22818642-1.72017.50081.5818.42
obfuscate54950940-4.71715.87592.717.29
obfuscate72969138-7.48814.78994.795.21
obfuscate45744116-7.1846.37596.503.50
obfuscate46544916-31.9097.68896.563.44
obfuscate33732512-3.73511.00096.443.56
obfuscate15714710-0.8166.10093.636.37
obfuscate261610-2.0626.00061.5438.46
obfuscate45369-2.3896.44480.0020.00
obfuscate62557-9.63620.00088.7111.29

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1341340-90.6190.000100.000.00
obfuscate321-53.0009.00066.6733.33
obfuscate46544916-31.9097.68896.563.44
obfuscate1131130-26.2210.000100.000.00
obfuscate29290-19.8620.000100.000.00
obfuscate51510-18.0590.000100.000.00
obfuscate95950-17.5050.000100.000.00
obfuscate60546-14.6118.16790.0010.00
obfuscate2162160-13.3380.000100.000.00
obfuscate29263-12.92314.00089.6610.34
obfuscate3323302-11.6797.00099.400.60

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate9810.25040.00088.8911.11
obfuscate1731721-4.44823.00099.420.58
obfuscate2092081-5.75022.00099.520.48
obfuscate62557-9.63620.00088.7111.29
obfuscate954-1.60019.25055.5644.44
obfuscate22818642-1.72017.50081.5818.42
obfuscate68653-1.40016.33395.594.41
obfuscate54950940-4.71715.87592.717.29
obfuscate72969138-7.48814.78994.795.21
obfuscate29263-12.92314.00089.6610.34
obfuscate6996954-3.23312.50099.430.57

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate15150-1.2000.000100.000.00
obfuscate10100-0.1000.000100.000.00
obfuscate29290-19.8620.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate16160-1.3120.000100.000.00
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate373700.4320.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate220-4.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.0009.00050.0050.00
obfuscate954-1.60019.25055.5644.44
obfuscate261610-2.0626.00061.5438.46
obfuscate3210.5006.00066.6733.33
obfuscate321-53.0009.00066.6733.33
obfuscate431-2.0006.00075.0025.00
obfuscate45369-2.3896.44480.0020.00
obfuscate22818642-1.72017.50081.5818.42
obfuscate17143-2.4297.00082.3517.65
obfuscate62557-9.63620.00088.7111.29
obfuscate9810.25040.00088.8911.11

Mest Spam med ratio 40.2 var:
Sun Jul 3 08:46:13 2016; Spam; 40.2; obfuscate; ailenelku@lario.com; JUNK Do you want to impress your beloved one today;
Mest Ham med ratio -106.8 var:
Fri Jul 1 16:19:48 2016; Mail; -106.8; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0161 -- no payment due;

313 st Spam och 10117 st Ham ger totalt 10430 st Mail (03% spam) till 114 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.5080


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Aug 2 11:42:00 EDT 2016