&Nu Status


Mail log för Juni - 2016

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate231423095-2.9638.00099.780.22
obfuscate79870692-3.8547.45788.4711.53
obfuscate7967942-3.3486.00099.750.25
obfuscate63759542-7.48913.54893.416.59
obfuscate6066015-4.8246.60099.170.83
obfuscate48846325-6.01915.32094.885.12
obfuscate4804764-2.82612.50099.170.83
obfuscate46244517-17.0677.29496.323.68
obfuscate4534521-10.25718.00099.780.22
obfuscate4424357-21.2927.28698.421.58
obfuscate34333310-3.2979.60097.082.92

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate231423095-2.9638.00099.780.22
obfuscate7967942-3.3486.00099.750.25
obfuscate79870692-3.8547.45788.4711.53
obfuscate6066015-4.8246.60099.170.83
obfuscate63759542-7.48913.54893.416.59
obfuscate4804764-2.82612.50099.170.83
obfuscate48846325-6.01915.32094.885.12
obfuscate4534521-10.25718.00099.780.22
obfuscate46244517-17.0677.29496.323.68
obfuscate4424357-21.2927.28698.421.58
obfuscate34333310-3.2979.60097.082.92

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate79870692-3.8547.45788.4711.53
obfuscate28320380-1.75916.33771.7328.27
obfuscate63759542-7.48913.54893.416.59
obfuscate48846325-6.01915.32094.885.12
obfuscate46244517-17.0677.29496.323.68
obfuscate17616412-1.9156.41793.186.82
obfuscate34333310-3.2979.60097.082.92
obfuscate91829-9.09820.11190.119.89
obfuscate4424357-21.2927.28698.421.58
obfuscate34277-5.4816.00079.4120.59
obfuscate6066015-4.8246.60099.170.83

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1761760-82.5280.000100.000.00
obfuscate541-73.75010.00080.0020.00
obfuscate1281280-23.2970.000100.000.00
obfuscate4424357-21.2927.28698.421.58
obfuscate85841-19.2507.00098.821.18
obfuscate46244517-17.0677.29496.323.68
obfuscate1751714-10.25714.75097.712.29
obfuscate4534521-10.25718.00099.780.22
obfuscate91829-9.09820.11190.119.89
obfuscate51510-8.8040.000100.000.00
obfuscate330-8.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate8621.00026.50075.0025.00
obfuscate642-3.50022.00066.6733.33
obfuscate91829-9.09820.11190.119.89
obfuscate11101-0.50020.00090.919.09
obfuscate4534521-10.25718.00099.780.22
obfuscate5411.75017.00080.0020.00
obfuscate28320380-1.75916.33771.7328.27
obfuscate1401373-3.49615.33397.862.14
obfuscate48846325-6.01915.32094.885.12
obfuscate1751714-10.25714.75097.712.29
obfuscate63759542-7.48913.54893.416.59

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate440-2.7500.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.6000.000100.000.00
obfuscate30300-6.8330.000100.000.00
obfuscate19190-1.4740.000100.000.00
obfuscate2200.5000.000100.000.00
obfuscate313100.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate440-3.5000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.0006.6670.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate4220.0007.00050.0050.00
obfuscate642-3.50022.00066.6733.33
obfuscate28320380-1.75916.33771.7328.27
obfuscate8621.00026.50075.0025.00
obfuscate34277-5.4816.00079.4120.59
obfuscate541-73.75010.00080.0020.00
obfuscate5411.75017.00080.0020.00
obfuscate79870692-3.8547.45788.4711.53
obfuscate91829-9.09820.11190.119.89

Mest Spam med ratio 33.6 var:
Tue Jun 21 04:02:50 2016; Spam; 33.6; obfuscate; ndres@unisen.ca; JUNK The best way to feel healthier;
Mest Ham med ratio -106.8 var:
Wed Jun 1 15:22:27 2016; Mail; -106.8; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0160 -- no payment due;

369 st Spam och 12131 st Ham ger totalt 12500 st Mail (02% spam) till 116 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 11.4173


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Jul 2 11:42:01 EDT 2016