&Nu Status


Mail log för Maj - 2016

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate176617633-2.9058.00099.830.17
obfuscate101396845-9.90713.04495.564.44
obfuscate83377657-3.85111.08893.166.84
obfuscate7797781-3.3129.00099.870.13
obfuscate66865315-5.6466.20097.752.25
obfuscate6616565-14.08114.60099.240.76
obfuscate55052822-5.37911.81896.004.00
obfuscate4924911-15.8237.00099.800.20
obfuscate4804773-2.6717.00099.380.62
obfuscate4174125-24.4429.40098.801.20
obfuscate3953878-3.0169.12597.972.03

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate176617633-2.9058.00099.830.17
obfuscate101396845-9.90713.04495.564.44
obfuscate7797781-3.3129.00099.870.13
obfuscate83377657-3.85111.08893.166.84
obfuscate6616565-14.08114.60099.240.76
obfuscate66865315-5.6466.20097.752.25
obfuscate55052822-5.37911.81896.004.00
obfuscate4924911-15.8237.00099.800.20
obfuscate4804773-2.6717.00099.380.62
obfuscate4174125-24.4429.40098.801.20
obfuscate3953878-3.0169.12597.972.03

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26519768-1.66012.63274.3425.66
obfuscate83377657-3.85111.08893.166.84
obfuscate101396845-9.90713.04495.564.44
obfuscate55052822-5.37911.81896.004.00
obfuscate66865315-5.6466.20097.752.25
obfuscate17916415-6.4579.20091.628.38
obfuscate205154.0009.93325.0075.00
obfuscate77689-3.7656.22288.3111.69
obfuscate3953878-3.0169.12597.972.03
obfuscate1191127-13.67913.28694.125.88
obfuscate24177-1.7656.00070.8329.17

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1561560-78.4810.000100.000.00
obfuscate4174125-24.4429.40098.801.20
obfuscate84831-19.6756.00098.811.19
obfuscate1211210-15.8930.000100.000.00
obfuscate4924911-15.8237.00099.800.20
obfuscate61601-15.6336.00098.361.64
obfuscate6616565-14.08114.60099.240.76
obfuscate1191127-13.67913.28694.125.88
obfuscate27270-12.1480.000100.000.00
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate1611601-10.23110.00099.380.62

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-1.40039.00083.3316.67
obfuscate16133-2.76932.00081.2518.75
obfuscate33312-1.38721.00093.946.06
obfuscate6616565-14.08114.60099.240.76
obfuscate1191127-13.67913.28694.125.88
obfuscate101396845-9.90713.04495.564.44
obfuscate26519768-1.66012.63274.3425.66
obfuscate55052822-5.37911.81896.004.00
obfuscate83377657-3.85111.08893.166.84
obfuscate3313301-3.59411.00099.700.30
obfuscate1010.00010.0000.00100.00

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate27270-12.1480.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate1102.0000.000100.000.00
obfuscate19190-1.5790.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate15150-1.3330.000100.000.00
obfuscate313100.0970.000100.000.00
obfuscate550-0.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate2020.0006.0000.00100.00
obfuscate205154.0009.93325.0075.00
obfuscate8530.2008.00062.5037.50
obfuscate24177-1.7656.00070.8329.17
obfuscate26519768-1.66012.63274.3425.66
obfuscate862-0.5007.50075.0025.00
obfuscate1082-0.2508.50080.0020.00
obfuscate16133-2.76932.00081.2518.75
obfuscate651-1.40039.00083.3316.67
obfuscate121020.1005.50083.3316.67

Mest Spam med ratio 40.5 var:
Sat May 28 00:50:22 2016; Spam; 40.5; obfuscate; MS Grant<>; JUNK Hello;
Mest Ham med ratio -105.7 var:
Thu May 26 10:53:21 2016; Mail; -105.7; obfuscate; pair Networks Customer Support ; MySQL Upgrade;

334 st Spam och 12465 st Ham ger totalt 12799 st Mail (02% spam) till 116 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 10.9731


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Jun 2 11:42:01 EDT 2016