&Nu Status


Mail log för April - 2016

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1157115251.1047.60099.570.43
obfuscate1081103744-9.33512.75095.934.07
obfuscate86784522-3.46912.22797.462.54
obfuscate8007919-2.8708.11198.881.12
obfuscate6246159-3.2137.00098.561.44
obfuscate5215129-1.9847.00098.271.73
obfuscate4834785-13.0447.40098.961.04
obfuscate4354278-5.2557.37598.161.84
obfuscate3873807-6.06314.14398.191.81
obfuscate3653596-1.5216.83398.361.64
obfuscate3533503-15.4098.00099.150.85

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1157115251.1047.60099.570.43
obfuscate1081103744-9.33512.75095.934.07
obfuscate86784522-3.46912.22797.462.54
obfuscate8007919-2.8708.11198.881.12
obfuscate6246159-3.2137.00098.561.44
obfuscate5215129-1.9847.00098.271.73
obfuscate4834785-13.0447.40098.961.04
obfuscate4354278-5.2557.37598.161.84
obfuscate3873807-6.06314.14398.191.81
obfuscate3653596-1.5216.83398.361.64
obfuscate3533503-15.4098.00099.150.85

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1081103744-9.33512.75095.934.07
obfuscate221186350.0598.20084.1615.84
obfuscate274230.75010.78314.8185.19
obfuscate86784522-3.46912.22797.462.54
obfuscate17615620-0.92913.60088.6411.36
obfuscate258242162.2569.75093.806.20
obfuscate107989-0.8989.22291.598.41
obfuscate8007919-2.8708.11198.881.12
obfuscate6246159-3.2137.00098.561.44
obfuscate5215129-1.9847.00098.271.73
obfuscate4354278-5.2557.37598.161.84

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1191190-87.3190.000100.000.00
obfuscate64631-21.7628.00098.441.56
obfuscate550-21.0000.000100.000.00
obfuscate3533503-15.4098.00099.150.85
obfuscate4834785-13.0447.40098.961.04
obfuscate1521502-12.7804.00098.681.32
obfuscate1081103744-9.33512.75095.934.07
obfuscate770-8.2860.000100.000.00
obfuscate1211201-8.27515.00099.170.83
obfuscate29290-7.8620.000100.000.00
obfuscate43421-7.0717.00097.672.33

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2110.00023.00050.0050.00
obfuscate1211201-8.27515.00099.170.83
obfuscate3873807-6.06314.14398.191.81
obfuscate17615620-0.92913.60088.6411.36
obfuscate1081103744-9.33512.75095.934.07
obfuscate86784522-3.46912.22797.462.54
obfuscate274230.75010.78314.8185.19
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate258242162.2569.75093.806.20
obfuscate107989-0.8989.22291.598.41
obfuscate3233221-1.7489.00099.690.31

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate10100-0.9000.000100.000.00
obfuscate11110-0.6360.000100.000.00
obfuscate202000.6500.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate880-2.0000.000100.000.00
obfuscate16160-1.2500.000100.000.00
obfuscate330-4.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate880-2.0000.000100.000.00
obfuscate880-1.8750.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00010.0000.00100.00
obfuscate274230.75010.78314.8185.19
obfuscate2110.00023.00050.0050.00
obfuscate6330.3338.33350.0050.00
obfuscate5320.6677.50060.0040.00
obfuscate21174-0.9417.50080.9519.05
obfuscate221186350.0598.20084.1615.84
obfuscate17615620-0.92913.60088.6411.36
obfuscate10910.6678.00090.0010.00
obfuscate3431318.4194.33391.188.82
obfuscate107989-0.8989.22291.598.41

Mest Spam med ratio 41.1 var:
Mon Apr 18 06:09:49 2016; Spam; 41.1; obfuscate; Joseph Young; JUNK Purchase Order.;
Mest Ham med ratio -105.5 var:
Fri Apr 1 14:25:06 2016; Mail; -105.5; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0158 -- no payment due;

277 st Spam och 11595 st Ham ger totalt 11872 st Mail (02% spam) till 106 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 9.8700


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon May 2 11:42:00 EDT 2016