&Nu Status


Mail log för Mars - 2016

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20431935108-7.92319.74194.715.29
obfuscate92489430-3.00113.43396.753.25
obfuscate8438367-1.59114.28699.170.83
obfuscate73171813-3.6427.00098.221.78
obfuscate51850513-13.1318.38597.492.51
obfuscate5135112-0.15112.50099.610.39
obfuscate5034949-6.24711.88998.211.79
obfuscate4344322-4.6206.50099.540.46
obfuscate4034012-2.17217.50099.500.50
obfuscate3643622-9.6339.50099.450.55
obfuscate3423384-2.63610.75098.831.17

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20431935108-7.92319.74194.715.29
obfuscate92489430-3.00113.43396.753.25
obfuscate8438367-1.59114.28699.170.83
obfuscate73171813-3.6427.00098.221.78
obfuscate5135112-0.15112.50099.610.39
obfuscate51850513-13.1318.38597.492.51
obfuscate5034949-6.24711.88998.211.79
obfuscate4344322-4.6206.50099.540.46
obfuscate4034012-2.17217.50099.500.50
obfuscate3643622-9.6339.50099.450.55
obfuscate34034001.7710.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate20431935108-7.92319.74194.715.29
obfuscate18914148-1.04310.41774.6025.40
obfuscate92489430-3.00113.43396.753.25
obfuscate261236256.5769.88090.429.58
obfuscate22820325-1.31011.84089.0410.96
obfuscate32129922-1.9676.31893.156.85
obfuscate12310617-16.9438.29486.1813.82
obfuscate1491331610.24116.37589.2610.74
obfuscate281216-0.08310.56242.8657.14
obfuscate73171813-3.6427.00098.221.78
obfuscate51850513-13.1318.38597.492.51

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate98980-98.8470.000100.000.00
obfuscate62602-27.9507.00096.773.23
obfuscate12310617-16.9438.29486.1813.82
obfuscate65650-15.8310.000100.000.00
obfuscate51850513-13.1318.38597.492.51
obfuscate1661633-12.47211.33398.191.81
obfuscate3643622-9.6339.50099.450.55
obfuscate18171-8.6476.00094.445.56
obfuscate20431935108-7.92319.74194.715.29
obfuscate770-7.8570.000100.000.00
obfuscate3323284-6.5739.25098.801.20

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate651-3.00079.00083.3316.67
obfuscate1394-1.77830.00069.2330.77
obfuscate3331295.67726.00093.946.06
obfuscate20431935108-7.92319.74194.715.29
obfuscate1010.00019.0000.00100.00
obfuscate37334-1.45518.25089.1910.81
obfuscate13121-0.33318.00092.317.69
obfuscate4034012-2.17217.50099.500.50
obfuscate1491331610.24116.37589.2610.74
obfuscate15114654.25314.60096.693.31
obfuscate8438367-1.59114.28699.170.83

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate7701.0000.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00
obfuscate4400.0000.000100.000.00
obfuscate52520-6.4620.000100.000.00
obfuscate19190-1.0000.000100.000.00
obfuscate990-1.1110.000100.000.00
obfuscate161600.2500.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate220-2.5000.000100.000.00
obfuscate220-3.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate1010.00019.0000.00100.00
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate281216-0.08310.56242.8657.14
obfuscate211-2.00011.00050.0050.00
obfuscate1394-1.77830.00069.2330.77
obfuscate18914148-1.04310.41774.6025.40
obfuscate431-1.0008.00075.0025.00
obfuscate21165-0.25012.00076.1923.81
obfuscate651-3.00079.00083.3316.67
obfuscate28244-1.7507.00085.7114.29

Mest Spam med ratio 79.6 var:
Wed Mar 23 15:42:44 2016; Spam; 79.6; obfuscate; Banki Moon; JUNK YOUR COMPENSATION FUNDS;
Mest Ham med ratio -106.1 var:
Tue Mar 1 15:56:17 2016; Mail; -106.1; obfuscate; pair International ; Statement 12330-0157 -- no payment due;

446 st Spam och 12309 st Ham ger totalt 12755 st Mail (03% spam) till 118 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.2287


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat Apr 2 11:42:01 EDT 2016