&Nu Status


Mail log för Februari - 2016

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1565150857-8.88018.78996.363.64
obfuscate87182150-2.70514.00094.265.74
obfuscate7887835-1.42312.20099.370.63
obfuscate49548312-6.7317.75097.582.42
obfuscate48546124-2.2757.79295.054.95
obfuscate4774716-12.5468.16798.741.26
obfuscate46945910-5.5609.00097.872.13
obfuscate46846801.7780.000100.000.00
obfuscate4013992-3.9707.50099.500.50
obfuscate3793754-1.7498.50098.941.06
obfuscate3773698-13.5589.50097.882.12

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1565150857-8.88018.78996.363.64
obfuscate87182150-2.70514.00094.265.74
obfuscate7887835-1.42312.20099.370.63
obfuscate49548312-6.7317.75097.582.42
obfuscate4774716-12.5468.16798.741.26
obfuscate46846801.7780.000100.000.00
obfuscate48546124-2.2757.79295.054.95
obfuscate46945910-5.5609.00097.872.13
obfuscate4013992-3.9707.50099.500.50
obfuscate3793754-1.7498.50098.941.06
obfuscate3773698-13.5589.50097.882.12

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1565150857-8.88018.78996.363.64
obfuscate87182150-2.70514.00094.265.74
obfuscate48546124-2.2757.79295.054.95
obfuscate15413222-1.7736.77385.7114.29
obfuscate49548312-6.7317.75097.582.42
obfuscate16215210-5.40814.70093.836.17
obfuscate46945910-5.5609.00097.872.13
obfuscate25024010-1.45013.20096.004.00
obfuscate28727710-2.0616.70096.523.48
obfuscate3773698-13.5589.50097.882.12
obfuscate2402337-3.5886.00097.082.92

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate84840-98.5120.000100.000.00
obfuscate16160-33.6880.000100.000.00
obfuscate61610-29.5250.000100.000.00
obfuscate24231-27.00010.00095.834.17
obfuscate72720-19.6940.000100.000.00
obfuscate880-15.1250.000100.000.00
obfuscate3773698-13.5589.50097.882.12
obfuscate1541540-12.7660.000100.000.00
obfuscate4774716-12.5468.16798.741.26
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate50500-10.4600.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1174-1.14327.50063.6436.36
obfuscate31274-1.63020.00087.1012.90
obfuscate1631594-2.30820.00097.552.45
obfuscate1565150857-8.88018.78996.363.64
obfuscate16215210-5.40814.70093.836.17
obfuscate87182150-2.70514.00094.265.74
obfuscate1010.00014.0000.00100.00
obfuscate25232-1.17413.50092.008.00
obfuscate25024010-1.45013.20096.004.00
obfuscate7887835-1.42312.20099.370.63
obfuscate972-0.14311.50077.7822.22

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate2202.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-4.0000.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00
obfuscate440-3.0000.000100.000.00
obfuscate50500-10.4600.000100.000.00
obfuscate880-0.5000.000100.000.00
obfuscate2201.5000.000100.000.00
obfuscate880-0.7500.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate1010.00014.0000.00100.00
obfuscate1174-1.14327.50063.6436.36
obfuscate23176-2.0007.00073.9126.09
obfuscate4311.0009.00075.0025.00
obfuscate431-3.0006.00075.0025.00
obfuscate972-0.14311.50077.7822.22
obfuscate15413222-1.7736.77385.7114.29
obfuscate31274-1.63020.00087.1012.90
obfuscate59527-4.5197.42988.1411.86
obfuscate25232-1.17413.50092.008.00

Mest Spam med ratio 55.1 var:
Sat Feb 27 21:11:03 2016; Spam; 55.1; obfuscate; robin670@bs-sochi.ru; JUNK Are you ready to surprise your lover this night;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon Feb 22 06:28:40 2016; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QInga_trC3A4d;

302 st Spam och 10847 st Ham ger totalt 11149 st Mail (02% spam) till 117 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 12.0397


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Mar 2 11:42:00 EST 2016