&Nu Status


Mail log för Januari - 2016

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2075200867-7.42021.71696.773.23
obfuscate90789512-2.48310.25098.681.32
obfuscate73769344-3.18913.75094.035.97
obfuscate4704628-2.1866.75098.301.70
obfuscate45043614-5.6567.14396.893.11
obfuscate41739918-8.8107.50095.684.32
obfuscate4014010-4.5410.000100.000.00
obfuscate3873843-7.46110.33399.220.78
obfuscate3853814-10.04711.25098.961.04
obfuscate3073070-2.9640.000100.000.00
obfuscate2892836-1.5128.66797.922.08

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2075200867-7.42021.71696.773.23
obfuscate90789512-2.48310.25098.681.32
obfuscate73769344-3.18913.75094.035.97
obfuscate4704628-2.1866.75098.301.70
obfuscate45043614-5.6567.14396.893.11
obfuscate4014010-4.5410.000100.000.00
obfuscate41739918-8.8107.50095.684.32
obfuscate3873843-7.46110.33399.220.78
obfuscate3853814-10.04711.25098.961.04
obfuscate3073070-2.9640.000100.000.00
obfuscate2892836-1.5128.66797.922.08

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2075200867-7.42021.71696.773.23
obfuscate73769344-3.18913.75094.035.97
obfuscate23420628-1.6469.28688.0311.97
obfuscate41739918-8.8107.50095.684.32
obfuscate45043614-5.6567.14396.893.11
obfuscate90789512-2.48310.25098.681.32
obfuscate1109911-5.88911.27390.0010.00
obfuscate1191109-2.2007.88992.447.56
obfuscate4704628-2.1866.75098.301.70
obfuscate53467-1.78316.57186.7913.21
obfuscate373071.63312.42981.0818.92

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1071070-98.7660.000100.000.00
obfuscate56560-40.8750.000100.000.00
obfuscate11110-30.1820.000100.000.00
obfuscate77761-21.2768.00098.701.30
obfuscate1851832-20.0388.50098.921.08
obfuscate660-18.5000.000100.000.00
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate96960-10.2600.000100.000.00
obfuscate3853814-10.04711.25098.961.04
obfuscate41739918-8.8107.50095.684.32
obfuscate2692690-7.5580.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00037.0000.00100.00
obfuscate13313214.72735.00099.250.75
obfuscate2075200867-7.42021.71696.773.23
obfuscate30273-1.25921.00090.0010.00
obfuscate541-1.50018.00080.0020.00
obfuscate53467-1.78316.57186.7913.21
obfuscate532-1.00014.50060.0040.00
obfuscate34286-1.42914.16782.3517.65
obfuscate73769344-3.18913.75094.035.97
obfuscate373071.63312.42981.0818.92
obfuscate19181-1.05612.00094.745.26

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate440-3.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate16160-0.5000.000100.000.00
obfuscate44440-7.1360.000100.000.00
obfuscate4400.2500.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-3.0000.000100.000.00
obfuscate3073070-2.9640.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0006.0000.00100.00
obfuscate1010.00037.0000.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate13670.0009.85746.1553.85
obfuscate532-1.00014.50060.0040.00
obfuscate1064-2.00011.25060.0040.00
obfuscate4310.0008.00075.0025.00
obfuscate541-1.50018.00080.0020.00
obfuscate373071.63312.42981.0818.92
obfuscate34286-1.42914.16782.3517.65
obfuscate53467-1.78316.57186.7913.21

Mest Spam med ratio 49.3 var:
Sat Jan 2 18:47:51 2016; Spam; 49.3; obfuscate; Mrs Rosaline Kendrel ; JUNK RE INTEREST PAYMENT CODE R578906K ;
Mest Ham med ratio -106.1 var:
Thu Jan 28 03:37:54 2016; Mail; -106.1; obfuscate; My pair Account Control Center ; Confirmation of billing contact data change for 12330;

302 st Spam och 10847 st Ham ger totalt 11149 st Mail (02% spam) till 108 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 13.0662


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Feb 2 11:42:00 EST 2016