&Nu Status


Mail log för Oktober - 2015

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30532920133-5.44421.84295.644.36
obfuscate8388308-2.38012.00099.050.95
obfuscate80575352-2.9549.59693.546.46
obfuscate4884817-1.76911.00098.571.43
obfuscate47245616-7.6868.62596.613.39
obfuscate4274225-7.8589.00098.831.17
obfuscate42541312-2.0316.91797.182.82
obfuscate4074043-4.6348.00099.260.74
obfuscate3773734-23.5767.50098.941.06
obfuscate3683680-1.7420.000100.000.00
obfuscate3363342-4.4467.00099.400.60

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30532920133-5.44421.84295.644.36
obfuscate8388308-2.38012.00099.050.95
obfuscate80575352-2.9549.59693.546.46
obfuscate4884817-1.76911.00098.571.43
obfuscate47245616-7.6868.62596.613.39
obfuscate4274225-7.8589.00098.831.17
obfuscate42541312-2.0316.91797.182.82
obfuscate4074043-4.6348.00099.260.74
obfuscate3773734-23.5767.50098.941.06
obfuscate3683680-1.7420.000100.000.00
obfuscate3363342-4.4467.00099.400.60

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate30532920133-5.44421.84295.644.36
obfuscate80575352-2.9549.59693.546.46
obfuscate23320825-2.5008.40089.2710.73
obfuscate47245616-7.6868.62596.613.39
obfuscate32531114-1.17717.85795.694.31
obfuscate33432212-3.4258.91796.413.59
obfuscate42541312-2.0316.91797.182.82
obfuscate27526411-2.1979.00096.004.00
obfuscate1321239-0.96717.55693.186.82
obfuscate104959-2.6007.33391.358.65
obfuscate39318-1.22629.25079.4920.51

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-101.0000.000100.000.00
obfuscate1071070-93.2060.000100.000.00
obfuscate59590-34.9490.000100.000.00
obfuscate50500-27.3600.000100.000.00
obfuscate3773734-23.5767.50098.941.06
obfuscate52520-21.2500.000100.000.00
obfuscate660-18.0000.000100.000.00
obfuscate1551523-16.6517.33398.061.94
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate28271-8.8529.00096.433.57
obfuscate75750-8.1870.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate39318-1.22629.25079.4920.51
obfuscate30532920133-5.44421.84295.644.36
obfuscate9540.20021.75055.5644.44
obfuscate1183-2.00019.00072.7327.27
obfuscate51483-1.52118.33394.125.88
obfuscate32531114-1.17717.85795.694.31
obfuscate1321239-0.96717.55693.186.82
obfuscate1891818-1.56917.12595.774.23
obfuscate63612-5.96714.50096.833.17
obfuscate2902837-1.96814.00097.592.41
obfuscate8388308-2.38012.00099.050.95

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1121120-2.5000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate770-2.8570.000100.000.00
obfuscate52520-21.2500.000100.000.00
obfuscate10100-0.2000.000100.000.00
obfuscate16160-1.0000.000100.000.00
obfuscate8801.7500.000100.000.00
obfuscate220-2.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate440-2.7500.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0007.0000.00100.00
obfuscate9540.20021.75055.5644.44
obfuscate1495-1.5568.40064.2935.71
obfuscate1183-2.00019.00072.7327.27
obfuscate972-1.0009.00077.7822.22
obfuscate39318-1.22629.25079.4920.51
obfuscate23320825-2.5008.40089.2710.73
obfuscate104959-2.6007.33391.358.65
obfuscate13121-1.6679.00092.317.69
obfuscate1321239-0.96717.55693.186.82
obfuscate80575352-2.9549.59693.546.46

Mest Spam med ratio 62.1 var:
Wed Oct 28 14:44:41 2015; Spam; 62.1; obfuscate; CITIZENS BANK OF CANADA; JUNK URGENT TRANSFER NOTIFICATION;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Fri Oct 16 05:35:08 2015; Mail; -104.7; obfuscate; pairNIC Customer Care ; drefseryd.com EXPIRES December 15th 2015;

385 st Spam och 12056 st Ham ger totalt 12441 st Mail (03% spam) till 103 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 14.8779


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Nov 2 11:42:00 EST 2015