&Nu Status


Mail log för September - 2015

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27042585119-5.86123.53895.604.40
obfuscate78977910-2.61714.10098.731.27
obfuscate69466331-3.13314.61395.534.47
obfuscate4604573-12.63215.00099.350.65
obfuscate4554523-2.5336.33399.340.66
obfuscate4314292-5.0618.00099.540.46
obfuscate41038525-1.8317.24093.906.10
obfuscate3773734-5.9628.50098.941.06
obfuscate3753750-1.7570.000100.000.00
obfuscate3503455-1.2387.60098.571.43
obfuscate34632323-2.8487.30493.356.65

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27042585119-5.86123.53895.604.40
obfuscate78977910-2.61714.10098.731.27
obfuscate69466331-3.13314.61395.534.47
obfuscate4604573-12.63215.00099.350.65
obfuscate4554523-2.5336.33399.340.66
obfuscate4314292-5.0618.00099.540.46
obfuscate41038525-1.8317.24093.906.10
obfuscate3753750-1.7570.000100.000.00
obfuscate3773734-5.9628.50098.941.06
obfuscate3503455-1.2387.60098.571.43
obfuscate34632323-2.8487.30493.356.65

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate27042585119-5.86123.53895.604.40
obfuscate69466331-3.13314.61395.534.47
obfuscate41038525-1.8317.24093.906.10
obfuscate20918524-2.3149.62588.5211.48
obfuscate34632323-2.8487.30493.356.65
obfuscate78977910-2.61714.10098.731.27
obfuscate1351269-2.6037.00093.336.67
obfuscate1091009-12.08026.44491.748.26
obfuscate2322239-2.4626.55696.123.88
obfuscate2802728-1.4968.50097.142.86
obfuscate1501437-1.7349.14395.334.67

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-101.0000.000100.000.00
obfuscate96960-98.5310.000100.000.00
obfuscate550-22.0000.000100.000.00
obfuscate550-22.0000.000100.000.00
obfuscate73730-19.0680.000100.000.00
obfuscate49490-18.0000.000100.000.00
obfuscate880-17.0000.000100.000.00
obfuscate770-16.4290.000100.000.00
obfuscate4604573-12.63215.00099.350.65
obfuscate1071070-12.2240.000100.000.00
obfuscate1091009-12.08026.44491.748.26

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16106-0.20043.66762.5037.50
obfuscate3120.00026.50033.3366.67
obfuscate1091009-12.08026.44491.748.26
obfuscate27042585119-5.86123.53895.604.40
obfuscate58526-1.75019.83389.6610.34
obfuscate1010.00017.0000.00100.00
obfuscate1331294-7.55815.75096.993.01
obfuscate4604573-12.63215.00099.350.65
obfuscate69466331-3.13314.61395.534.47
obfuscate78977910-2.61714.10098.731.27
obfuscate972143.28613.50077.7822.22

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate17170-0.9410.000100.000.00
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-22.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.2000.000100.000.00
obfuscate9900.2220.000100.000.00
obfuscate50500-4.5800.000100.000.00
obfuscate19190-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate550-2.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00017.0000.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate3120.00026.50033.3366.67
obfuscate16106-0.20043.66762.5037.50
obfuscate853-1.8008.00062.5037.50
obfuscate972143.28613.50077.7822.22
obfuscate20918524-2.3149.62588.5211.48
obfuscate56506-3.42013.16789.2910.71
obfuscate58526-1.75019.83389.6610.34
obfuscate1091009-12.08026.44491.748.26
obfuscate1351269-2.6037.00093.336.67

Mest Spam med ratio 66.6 var:
Wed Sep 9 21:17:22 2015; Spam; 66.6; obfuscate; Lotto Company Ltd; JUNK Lottery Award Winner;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Wed Sep 16 05:37:39 2015; Mail; -104.7; obfuscate; pairNIC Customer Care ; drefseryd.com EXPIRES December 15th 2015;

344 st Spam och 11164 st Ham ger totalt 11508 st Mail (02% spam) till 105 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.7936


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Fri Oct 2 11:42:00 EDT 2015