&Nu Status


Mail log för Augusti - 2015

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26302501129-4.83424.58195.104.90
obfuscate66264220-2.32713.35096.983.02
obfuscate5945904-2.08611.00099.330.67
obfuscate5215201-4.9888.00099.810.19
obfuscate46344914-17.50616.14396.983.02
obfuscate45743126-2.20915.92394.315.69
obfuscate41538233-1.58110.21292.057.95
obfuscate3883844-5.4097.75098.971.03
obfuscate38737413-1.2628.84696.643.36
obfuscate30828523-1.71912.00092.537.47
obfuscate27525520-11.19615.50092.737.27

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26302501129-4.83424.58195.104.90
obfuscate66264220-2.32713.35096.983.02
obfuscate5945904-2.08611.00099.330.67
obfuscate5215201-4.9888.00099.810.19
obfuscate46344914-17.50616.14396.983.02
obfuscate45743126-2.20915.92394.315.69
obfuscate3883844-5.4097.75098.971.03
obfuscate41538233-1.58110.21292.057.95
obfuscate38737413-1.2628.84696.643.36
obfuscate30828523-1.71912.00092.537.47
obfuscate2712710-4.4980.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate26302501129-4.83424.58195.104.90
obfuscate1026240-1.5167.15060.7839.22
obfuscate18114239-1.2257.30878.4521.55
obfuscate41538233-1.58110.21292.057.95
obfuscate45743126-2.20915.92394.315.69
obfuscate19116625-1.52414.16086.9113.09
obfuscate30828523-1.71912.00092.537.47
obfuscate66264220-2.32713.35096.983.02
obfuscate27525520-11.19615.50092.737.27
obfuscate14813216-2.1677.31289.1910.81
obfuscate917615-4.30328.26783.5216.48

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-101.0009.00050.0050.00
obfuscate1161160-93.8020.000100.000.00
obfuscate41410-39.3410.000100.000.00
obfuscate660-17.8330.000100.000.00
obfuscate46344914-17.50616.14396.983.02
obfuscate1741677-15.56916.14395.984.02
obfuscate46424-15.31017.75091.308.70
obfuscate990-14.5560.000100.000.00
obfuscate27525520-11.19615.50092.737.27
obfuscate1321311-8.4818.00099.240.76
obfuscate89890-7.0450.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12210-1.00039.00016.6783.33
obfuscate15715344.15737.25097.452.55
obfuscate917615-4.30328.26783.5216.48
obfuscate26302501129-4.83424.58195.104.90
obfuscate21183-1.05623.33385.7114.29
obfuscate37334-1.00022.50089.1910.81
obfuscate1183-0.12522.00072.7327.27
obfuscate1578-0.57119.25046.6753.33
obfuscate431-2.00018.00075.0025.00
obfuscate46424-15.31017.75091.308.70
obfuscate63621-1.09717.00098.411.59

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate46460-6.4350.000100.000.00
obfuscate880-1.5000.000100.000.00
obfuscate21210-0.0950.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00
obfuscate220-2.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.4000.000100.000.00
obfuscate2201.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.4000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate1010.0008.0000.00100.00
obfuscate1010.00012.0000.00100.00
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate2020.00010.5000.00100.00
obfuscate12210-1.00039.00016.6783.33
obfuscate1578-0.57119.25046.6753.33
obfuscate211-101.0009.00050.0050.00
obfuscate271512-2.13313.75055.5644.44
obfuscate1026240-1.5167.15060.7839.22
obfuscate321-1.0009.00066.6733.33

Mest Spam med ratio 55.5 var:
Sat Aug 1 12:49:53 2015; Spam; 55.5; obfuscate; c.ludwig@maine207.org; JUNK The first-rate technique to gratify your lover;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon Aug 24 15:44:16 2015; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Re kalas;

542 st Spam och 10530 st Ham ger totalt 11072 st Mail (04% spam) till 107 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 15.9410


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Wed Sep 2 11:42:00 EDT 2015