&Nu Status


Mail log för Juli - 2015

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24192257162-6.03727.68593.306.70
obfuscate67865127-1.91214.85296.023.98
obfuscate5265179-2.02513.00098.291.71
obfuscate4714665-24.78118.60098.941.06
obfuscate4334294-3.29811.75099.080.92
obfuscate3873834-1.1987.50098.971.03
obfuscate3793754-1.53122.50098.941.06
obfuscate3763742-3.89312.50099.470.53
obfuscate3002991-5.0078.00099.670.33
obfuscate2902873-1.59211.00098.971.03
obfuscate27125813-0.58114.30895.204.80

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24192257162-6.03727.68593.306.70
obfuscate67865127-1.91214.85296.023.98
obfuscate5265179-2.02513.00098.291.71
obfuscate4714665-24.78118.60098.941.06
obfuscate4334294-3.29811.75099.080.92
obfuscate3873834-1.1987.50098.971.03
obfuscate3793754-1.53122.50098.941.06
obfuscate3763742-3.89312.50099.470.53
obfuscate3002991-5.0078.00099.670.33
obfuscate2902873-1.59211.00098.971.03
obfuscate2712692-5.2169.50099.260.74

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate24192257162-6.03727.68593.306.70
obfuscate17714235-0.78914.91480.2319.77
obfuscate67865127-1.91214.85296.023.98
obfuscate906921-1.9137.38176.6723.33
obfuscate27125813-0.58114.30895.204.80
obfuscate1119912-3.42430.08389.1910.81
obfuscate12911712-0.68411.16790.709.30
obfuscate15690.00031.33340.0060.00
obfuscate5265179-2.02513.00098.291.71
obfuscate1631549-5.27913.66794.485.52
obfuscate32239-0.60926.77871.8828.12

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-102.0000.000100.000.00
obfuscate84840-90.1430.000100.000.00
obfuscate31301-36.33312.00096.773.23
obfuscate21210-29.3330.000100.000.00
obfuscate770-29.2860.000100.000.00
obfuscate4714665-24.78118.60098.941.06
obfuscate1401400-23.6430.000100.000.00
obfuscate770-19.0000.000100.000.00
obfuscate2502473-14.15416.00098.801.20
obfuscate39390-13.7950.000100.000.00
obfuscate57570-13.0180.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1341331-1.60256.00099.250.75
obfuscate15690.00031.33340.0060.00
obfuscate1119912-3.42430.08389.1910.81
obfuscate24192257162-6.03727.68593.306.70
obfuscate32239-0.60926.77871.8828.12
obfuscate151230.08326.66780.0020.00
obfuscate3030.00023.0000.00100.00
obfuscate3793754-1.53122.50098.941.06
obfuscate4714665-24.78118.60098.941.06
obfuscate29227-1.27316.85775.8624.14
obfuscate2502473-14.15416.00098.801.20

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate18180-0.8330.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate42420-1.7140.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate5500.6000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-2.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00023.0000.00100.00
obfuscate4040.0006.0000.00100.00
obfuscate6153.00016.00016.6783.33
obfuscate927-0.50012.42922.2277.78
obfuscate15690.00031.33340.0060.00
obfuscate3210.5008.00066.6733.33
obfuscate32239-0.60926.77871.8828.12
obfuscate4310.0009.00075.0025.00
obfuscate29227-1.27316.85775.8624.14
obfuscate906921-1.9137.38176.6723.33
obfuscate151230.08326.66780.0020.00

Mest Spam med ratio 75 var:
Fri Jul 31 07:03:17 2015; Spam; 75; obfuscate; National Bank of Dubai; JUNK Reconfirm your details for transfer.;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon Jul 6 10:32:37 2015; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Garaget;

405 st Spam och 9622 st Ham ger totalt 10027 st Mail (04% spam) till 108 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 20.1506


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Aug 2 11:42:00 EDT 2015