&Nu Status


Mail log för Juni - 2015

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12771150127-2.04133.19790.059.95
obfuscate8108055-3.7089.80099.380.62
obfuscate64662323-2.50619.21796.443.56
obfuscate6196127-1.85515.28698.871.13
obfuscate4924884-3.67410.00099.190.81
obfuscate4884835-1.2889.20098.981.02
obfuscate4814747-10.51921.14398.541.46
obfuscate4604600-2.1630.000100.000.00
obfuscate4284244-1.84727.50099.070.93
obfuscate3553523-1.6088.66799.150.85
obfuscate35233220-12.82810.15094.325.68

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12771150127-2.04133.19790.059.95
obfuscate8108055-3.7089.80099.380.62
obfuscate64662323-2.50619.21796.443.56
obfuscate6196127-1.85515.28698.871.13
obfuscate4924884-3.67410.00099.190.81
obfuscate4884835-1.2889.20098.981.02
obfuscate4814747-10.51921.14398.541.46
obfuscate4604600-2.1630.000100.000.00
obfuscate4284244-1.84727.50099.070.93
obfuscate3553523-1.6088.66799.150.85
obfuscate3343331-6.9918.00099.700.30

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12771150127-2.04133.19790.059.95
obfuscate64662323-2.50619.21796.443.56
obfuscate35233220-12.82810.15094.325.68
obfuscate15514312-2.23131.16792.267.74
obfuscate17710-1.00037.80041.1858.82
obfuscate2882799-0.4737.33396.883.12
obfuscate6196127-1.85515.28698.871.13
obfuscate4814747-10.51921.14398.541.46
obfuscate2762697-1.3798.85797.462.54
obfuscate725-1.00017.00028.5771.43
obfuscate4884835-1.2889.20098.981.02

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-102.0000.000100.000.00
obfuscate94940-96.7230.000100.000.00
obfuscate52520-37.6540.000100.000.00
obfuscate1561560-21.3270.000100.000.00
obfuscate31310-19.9030.000100.000.00
obfuscate101974-17.8568.75096.043.96
obfuscate2832830-16.6040.000100.000.00
obfuscate35233220-12.82810.15094.325.68
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate58571-10.73711.00098.281.72
obfuscate4814747-10.51921.14398.541.46

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate16316124.69645.00098.771.23
obfuscate17710-1.00037.80041.1858.82
obfuscate3030.00034.6670.00100.00
obfuscate12771150127-2.04133.19790.059.95
obfuscate12930.00033.00075.0025.00
obfuscate15514312-2.23131.16792.267.74
obfuscate4284244-1.84727.50099.070.93
obfuscate7253.00025.20028.5771.43
obfuscate55532-1.00023.00096.363.64
obfuscate4814747-10.51921.14398.541.46
obfuscate2052023-1.12420.66798.541.46

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate28280-0.9640.000100.000.00
obfuscate220-4.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate48480-3.8330.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate440-0.5000.000100.000.00
obfuscate220-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate990-0.1110.000100.000.00
obfuscate35350-1.6000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00034.6670.00100.00
obfuscate725-1.00017.00028.5771.43
obfuscate7253.00025.20028.5771.43
obfuscate17710-1.00037.80041.1858.82
obfuscate12930.00033.00075.0025.00
obfuscate431-1.3339.00075.0025.00
obfuscate161240.25014.25075.0025.00
obfuscate131120.09113.00084.6215.38
obfuscate12771150127-2.04133.19790.059.95
obfuscate15514312-2.23131.16792.267.74
obfuscate35233220-12.82810.15094.325.68

Mest Spam med ratio 59.5 var:
Thu Jun 18 13:58:34 2015; Spam; 59.5; obfuscate; identdep_op91694@packeteer.com; JUNK The best method to be the best man;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Tue Jun 2 12:51:16 2015; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Ang bryggan;

291 st Spam och 10717 st Ham ger totalt 11008 st Mail (02% spam) till 116 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 24.5636


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Jul 2 11:42:00 EDT 2015