&Nu Status


Mail log för Maj - 2015

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11281016112-1.59530.28690.079.93
obfuscate101210093-3.97114.00099.700.30
obfuscate76773928-2.65613.92996.353.65
obfuscate63862018-2.07717.66797.182.82
obfuscate5155105-0.91410.00099.030.97
obfuscate4734649-1.80424.55698.101.90
obfuscate46745710-6.61512.60097.862.14
obfuscate42741710-4.70510.50097.662.34
obfuscate3593581-3.4168.00099.720.28
obfuscate34933316-11.32721.81295.424.58
obfuscate28527213-0.2659.38595.444.56

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11281016112-1.59530.28690.079.93
obfuscate101210093-3.97114.00099.700.30
obfuscate76773928-2.65613.92996.353.65
obfuscate63862018-2.07717.66797.182.82
obfuscate5155105-0.91410.00099.030.97
obfuscate4734649-1.80424.55698.101.90
obfuscate46745710-6.61512.60097.862.14
obfuscate42741710-4.70510.50097.662.34
obfuscate3593581-3.4168.00099.720.28
obfuscate34933316-11.32721.81295.424.58
obfuscate2792790-9.9750.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate11281016112-1.59530.28690.079.93
obfuscate76773928-2.65613.92996.353.65
obfuscate20718522-2.57823.50089.3710.63
obfuscate63862018-2.07717.66797.182.82
obfuscate34933316-11.32721.81295.424.58
obfuscate28527213-0.2659.38595.444.56
obfuscate221111-0.90939.72750.0050.00
obfuscate42741710-4.70510.50097.662.34
obfuscate46745710-6.61512.60097.862.14
obfuscate4734649-1.80424.55698.101.90
obfuscate968971.1018.00092.717.29

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-102.0000.000100.000.00
obfuscate1181180-91.0680.000100.000.00
obfuscate880-41.5000.000100.000.00
obfuscate1561551-26.8586.00099.360.64
obfuscate16160-25.6250.000100.000.00
obfuscate87861-24.1517.00098.851.15
obfuscate29290-21.3100.000100.000.00
obfuscate46460-18.3040.000100.000.00
obfuscate1011010-15.7030.000100.000.00
obfuscate981-13.2508.00088.8911.11
obfuscate1251232-12.04910.00098.401.60

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12930.22250.33375.0025.00
obfuscate46451-1.08941.00097.832.17
obfuscate221111-0.90939.72750.0050.00
obfuscate2110.00039.00050.0050.00
obfuscate15815445.27335.25097.472.53
obfuscate11281016112-1.59530.28690.079.93
obfuscate7340.66724.75042.8657.14
obfuscate4734649-1.80424.55698.101.90
obfuscate20718522-2.57823.50089.3710.63
obfuscate34933316-11.32721.81295.424.58
obfuscate19163-0.50020.33384.2115.79

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate96960-1.2190.000100.000.00
obfuscate770-1.4290.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate43430-8.6510.000100.000.00
obfuscate131300.0770.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-0.2000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate550-1.0000.000100.000.00
obfuscate880-0.1250.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00018.0000.00100.00
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate7340.66724.75042.8657.14
obfuscate221111-0.90939.72750.0050.00
obfuscate2110.00039.00050.0050.00
obfuscate13850.87510.40061.5438.46
obfuscate3210.0009.00066.6733.33
obfuscate12930.22250.33375.0025.00
obfuscate19163-0.50020.33384.2115.79
obfuscate9810.00010.00088.8911.11
obfuscate981-0.25010.00088.8911.11

Mest Spam med ratio 59.6 var:
Wed May 20 11:22:15 2015; Spam; 59.6; obfuscate; cweihing@ubp.ch; JUNK The way to boost your feelings at night;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Fri May 8 14:23:49 2015; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Re Fwd ;

330 st Spam och 10621 st Ham ger totalt 10951 st Mail (03% spam) till 108 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 21.7848


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Jun 2 11:42:00 EDT 2015