&Nu Status


Mail log för April - 2015

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12141111103-1.25730.18491.528.48
obfuscate6626620-3.7850.000100.000.00
obfuscate6406319-3.00818.77898.591.41
obfuscate6116083-2.02021.33399.510.49
obfuscate5225193-0.8489.66799.430.57
obfuscate4794745-1.94320.40098.961.04
obfuscate4714665-9.84122.40098.941.06
obfuscate4264251-3.39110.00099.770.23
obfuscate3783762-2.2219.50099.470.53
obfuscate3663651-3.1237.00099.730.27
obfuscate34332617-20.83415.29495.044.96

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12141111103-1.25730.18491.528.48
obfuscate6626620-3.7850.000100.000.00
obfuscate6406319-3.00818.77898.591.41
obfuscate6116083-2.02021.33399.510.49
obfuscate5225193-0.8489.66799.430.57
obfuscate4794745-1.94320.40098.961.04
obfuscate4714665-9.84122.40098.941.06
obfuscate4264251-3.39110.00099.770.23
obfuscate3783762-2.2219.50099.470.53
obfuscate3663651-3.1237.00099.730.27
obfuscate34332617-20.83415.29495.044.96

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate12141111103-1.25730.18491.528.48
obfuscate193171220.05820.31888.6011.40
obfuscate22120219-1.12417.00091.408.60
obfuscate34332617-20.83415.29495.044.96
obfuscate6406319-3.00818.77898.591.41
obfuscate945-1.00016.40044.4455.56
obfuscate1411365-6.36010.60096.453.55
obfuscate4714665-9.84122.40098.941.06
obfuscate4794745-1.94320.40098.961.04
obfuscate29729250.09910.60098.321.68
obfuscate22175-0.35312.60077.2722.73

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate23230-100.3480.000100.000.00
obfuscate91910-85.6700.000100.000.00
obfuscate13130-32.9230.000100.000.00
obfuscate48480-32.5000.000100.000.00
obfuscate34332617-20.83415.29495.044.96
obfuscate2792772-16.94222.00099.280.72
obfuscate1171170-12.8290.000100.000.00
obfuscate4714665-9.84122.40098.941.06
obfuscate26260-8.8460.000100.000.00
obfuscate59581-8.72459.00098.311.69
obfuscate35350-6.5140.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate59581-8.72459.00098.311.69
obfuscate141310.61533.00092.867.14
obfuscate12141111103-1.25730.18491.528.48
obfuscate981-0.50029.00088.8911.11
obfuscate161420.35726.00087.5012.50
obfuscate4714665-9.84122.40098.941.06
obfuscate2792772-16.94222.00099.280.72
obfuscate6116083-2.02021.33399.510.49
obfuscate4794745-1.94320.40098.961.04
obfuscate193171220.05820.31888.6011.40
obfuscate1261251-3.92020.00099.210.79

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate77770-1.4290.000100.000.00
obfuscate35350-6.5140.000100.000.00
obfuscate110-4.0000.000100.000.00
obfuscate660-0.3330.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate42420-3.9050.000100.000.00
obfuscate11110-0.9090.000100.000.00
obfuscate550-0.4000.000100.000.00
obfuscate440-1.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate945-1.00016.40044.4455.56
obfuscate12930.00011.66775.0025.00
obfuscate22175-0.35312.60077.2722.73
obfuscate15132-0.07710.50086.6713.33
obfuscate161420.35726.00087.5012.50
obfuscate871-0.4299.00087.5012.50
obfuscate34304-0.36719.25088.2411.76
obfuscate193171220.05820.31888.6011.40
obfuscate981-0.50029.00088.8911.11
obfuscate9810.2506.00088.8911.11
obfuscate1091-0.4449.00090.0010.00

Mest Spam med ratio 59 var:
Tue Apr 7 17:18:39 2015; Spam; 59; obfuscate; UEFA WEB PROMO; JUNK CONGRATULATION YOU HAVE WON;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Fri Apr 24 12:19:07 2015; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; utf-8QDyrt_fC3B6r_MullsjC3B6_kommun;

241 st Spam och 10693 st Ham ger totalt 10934 st Mail (02% spam) till 112 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 22.5394


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sat May 2 11:42:01 EDT 2015