&Nu Status


Mail log för Mars - 2015

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1167111849-1.88824.38895.804.20
obfuscate6156141-1.7237.00099.840.16
obfuscate6106082-1.5647.50099.670.33
obfuscate5505500-1.6400.000100.000.00
obfuscate5495490-15.6830.000100.000.00
obfuscate4524511-0.7968.00099.780.22
obfuscate4264251-1.6129.00099.770.23
obfuscate3793790-5.9740.000100.000.00
obfuscate3513492-1.65610.00099.430.57
obfuscate341324170.45712.76595.014.99
obfuscate3313301-12.5278.00099.700.30

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1167111849-1.88824.38895.804.20
obfuscate6156141-1.7237.00099.840.16
obfuscate6106082-1.5647.50099.670.33
obfuscate5505500-1.6400.000100.000.00
obfuscate5495490-15.6830.000100.000.00
obfuscate4524511-0.7968.00099.780.22
obfuscate4264251-1.6129.00099.770.23
obfuscate3793790-5.9740.000100.000.00
obfuscate3513492-1.65610.00099.430.57
obfuscate3313301-12.5278.00099.700.30
obfuscate341324170.45712.76595.014.99

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1167111849-1.88824.38895.804.20
obfuscate341324170.45712.76595.014.99
obfuscate17515916-6.93715.25090.869.14
obfuscate84759-2.4679.11189.2910.71
obfuscate2182117-0.8968.85796.793.21
obfuscate1641586-3.17119.83396.343.66
obfuscate484260.4056.16787.5012.50
obfuscate191360.92315.66768.4231.58
obfuscate51474-0.61714.25092.167.84
obfuscate50473-8.9799.66794.006.00
obfuscate1293-0.88919.00075.0025.00

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate29290-99.6210.000100.000.00
obfuscate77770-85.3380.000100.000.00
obfuscate660-37.3330.000100.000.00
obfuscate41410-20.1220.000100.000.00
obfuscate5495490-15.6830.000100.000.00
obfuscate1091090-13.7980.000100.000.00
obfuscate880-13.0000.000100.000.00
obfuscate3313301-12.5278.00099.700.30
obfuscate110-9.0000.000100.000.00
obfuscate50473-8.9799.66794.006.00
obfuscate2162151-8.88414.00099.540.46

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00044.0000.00100.00
obfuscate86851-1.96528.00098.841.16
obfuscate2114.00027.00050.0050.00
obfuscate12102-0.40024.50083.3316.67
obfuscate1167111849-1.88824.38895.804.20
obfuscate10910.11121.00090.0010.00
obfuscate1641586-3.17119.83396.343.66
obfuscate1293-0.88919.00075.0025.00
obfuscate52502-1.12019.00096.153.85
obfuscate141310.84618.00092.867.14
obfuscate191360.92315.66768.4231.58

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate121200.0000.000100.000.00
obfuscate38380-4.0530.000100.000.00
obfuscate17170-0.4120.000100.000.00
obfuscate282800.4290.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate19190-1.3160.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00044.0000.00100.00
obfuscate2114.00027.00050.0050.00
obfuscate321-0.50011.00066.6733.33
obfuscate191360.92315.66768.4231.58
obfuscate1293-0.88919.00075.0025.00
obfuscate541-0.75011.00080.0020.00
obfuscate12102-0.40024.50083.3316.67
obfuscate14122-0.4177.50085.7114.29
obfuscate484260.4056.16787.5012.50
obfuscate981-0.1259.00088.8911.11
obfuscate84759-2.4679.11189.2910.71

Mest Spam med ratio 65.5 var:
Thu Mar 5 21:56:11 2015; Spam; 65.5; obfuscate; GREAT WESTERN BANK OF AMERICA; JUNK INSTRUCTION TO CREDIT YOUR ACCOUNT WITH THE SUM OF ...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Thu Mar 5 12:12:47 2015; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Cuba;

156 st Spam och 10203 st Ham ger totalt 10359 st Mail (01% spam) till 108 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 16.7244


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Thu Apr 2 11:42:00 EDT 2015