&Nu Status


Mail log för Februari - 2015

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6886844-1.32310.75099.420.58
obfuscate58253745-2.33728.35692.277.73
obfuscate5785780-1.2850.000100.000.00
obfuscate4704682-14.5029.00099.570.43
obfuscate4304300-2.1000.000100.000.00
obfuscate4244213-0.83621.33399.290.71
obfuscate3543522-2.0659.00099.440.56
obfuscate3353305-10.0459.80098.511.49
obfuscate32131920.03113.50099.380.62
obfuscate2792790-1.0180.000100.000.00
obfuscate2572570-2.5640.000100.000.00

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6886844-1.32310.75099.420.58
obfuscate5785780-1.2850.000100.000.00
obfuscate58253745-2.33728.35692.277.73
obfuscate4704682-14.5029.00099.570.43
obfuscate4304300-2.1000.000100.000.00
obfuscate4244213-0.83621.33399.290.71
obfuscate3543522-2.0659.00099.440.56
obfuscate3353305-10.0459.80098.511.49
obfuscate32131920.03113.50099.380.62
obfuscate2792790-1.0180.000100.000.00
obfuscate2572570-2.5640.000100.000.00

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate58253745-2.33728.35692.277.73
obfuscate856619-2.1979.05377.6522.35
obfuscate1441359-0.48912.77893.756.25
obfuscate332580.36012.87575.7624.24
obfuscate1651596-1.72315.83396.363.64
obfuscate1821766-7.2445.50096.703.30
obfuscate8261.50019.00025.0075.00
obfuscate3353305-10.0459.80098.511.49
obfuscate6886844-1.32310.75099.420.58
obfuscate30264-0.38516.50086.6713.33
obfuscate19118744.45510.50097.912.09

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate330-101.0000.000100.000.00
obfuscate1011001-87.6909.00099.010.99
obfuscate44440-43.6360.000100.000.00
obfuscate660-37.8330.000100.000.00
obfuscate660-16.8330.000100.000.00
obfuscate84831-15.77120.00098.811.19
obfuscate4704682-14.5029.00099.570.43
obfuscate2562542-13.34614.00099.220.78
obfuscate2262260-13.2260.000100.000.00
obfuscate1183-12.12519.00072.7327.27
obfuscate3353305-10.0459.80098.511.49

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1791781-1.46631.00099.440.56
obfuscate58253745-2.33728.35692.277.73
obfuscate2020.00027.5000.00100.00
obfuscate4244213-0.83621.33399.290.71
obfuscate84831-15.77120.00098.811.19
obfuscate1183-12.12519.00072.7327.27
obfuscate8261.50019.00025.0075.00
obfuscate30264-0.38516.50086.6713.33
obfuscate1651596-1.72315.83396.363.64
obfuscate2562542-13.34614.00099.220.78
obfuscate32131920.03113.50099.380.62

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate76760-1.3290.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate42420-8.0950.000100.000.00
obfuscate14140-0.6430.000100.000.00
obfuscate9901.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate330-0.6670.000100.000.00
obfuscate17170-0.5290.000100.000.00
obfuscate330-0.3330.000100.000.00
obfuscate2792790-1.0180.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate2020.00027.5000.00100.00
obfuscate8261.50019.00025.0075.00
obfuscate1183-12.12519.00072.7327.27
obfuscate332580.36012.87575.7624.24
obfuscate856619-2.1979.05377.6522.35
obfuscate541-2.5007.00080.0020.00
obfuscate761-0.66711.00085.7114.29
obfuscate30264-0.38516.50086.6713.33
obfuscate8710.1437.00087.5012.50
obfuscate871-0.14310.00087.5012.50
obfuscate58253745-2.33728.35692.277.73

Mest Spam med ratio 58.7 var:
Wed Feb 4 11:22:04 2015; Spam; 58.7; obfuscate; Barr Patrick Kelk; JUNK BUSINESS PROPOSAL;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Mon Feb 2 05:04:53 2015; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Tjoo;

150 st Spam och 8636 st Ham ger totalt 8786 st Mail (01% spam) till 109 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 17.0200


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Mar 2 11:42:00 EST 2015