&Nu Status


Mail log för Januari - 2015

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6536521-1.00012.00099.850.15
obfuscate60454064-0.09629.00089.4010.60
obfuscate5875861-2.5739.00099.830.17
obfuscate4284226-9.1358.83398.601.40
obfuscate3703700-0.5270.000100.000.00
obfuscate3423393-1.64616.00099.120.88
obfuscate33532510-6.63713.30097.012.99
obfuscate3283199-5.5678.11197.262.74
obfuscate3093063-1.50716.00099.030.97
obfuscate2802800-2.5460.000100.000.00
obfuscate2722702-2.9159.00099.260.74

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate6536521-1.00012.00099.850.15
obfuscate5875861-2.5739.00099.830.17
obfuscate60454064-0.09629.00089.4010.60
obfuscate4284226-9.1358.83398.601.40
obfuscate3703700-0.5270.000100.000.00
obfuscate3423393-1.64616.00099.120.88
obfuscate33532510-6.63713.30097.012.99
obfuscate3283199-5.5678.11197.262.74
obfuscate3093063-1.50716.00099.030.97
obfuscate2802800-2.5460.000100.000.00
obfuscate2722702-2.9159.00099.260.74

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate60454064-0.09629.00089.4010.60
obfuscate887117-0.0149.05980.6819.32
obfuscate13412113-3.27320.07790.309.70
obfuscate33532510-6.63713.30097.012.99
obfuscate3424100.87513.10070.5929.41
obfuscate3283199-5.5678.11197.262.74
obfuscate2102028-25.0109.87596.193.81
obfuscate1671616-4.8269.00096.413.59
obfuscate4284226-9.1358.83398.601.40
obfuscate15105-0.10018.00066.6733.33
obfuscate2132085-5.2267.20097.652.35

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate80791-84.3169.00098.751.25
obfuscate36360-67.9440.000100.000.00
obfuscate31301-49.3339.00096.773.23
obfuscate2102028-25.0109.87596.193.81
obfuscate62611-19.55717.00098.391.61
obfuscate770-18.0000.000100.000.00
obfuscate2062060-13.2380.000100.000.00
obfuscate19181-11.33310.00094.745.26
obfuscate1391381-9.1527.00099.280.72
obfuscate4284226-9.1358.83398.601.40
obfuscate110-9.0000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate60454064-0.09629.00089.4010.60
obfuscate41401-1.40027.00097.562.44
obfuscate1010.00024.0000.00100.00
obfuscate13412113-3.27320.07790.309.70
obfuscate27225-0.36419.80081.4818.52
obfuscate12102-0.50019.50083.3316.67
obfuscate15105-0.10018.00066.6733.33
obfuscate62611-19.55717.00098.391.61
obfuscate3423393-1.64616.00099.120.88
obfuscate431-0.33316.00075.0025.00
obfuscate3093063-1.50716.00099.030.97

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate32320-4.8120.000100.000.00
obfuscate101001.4000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate13130-0.5380.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate333300.0610.000100.000.00
obfuscate3703700-0.5270.000100.000.00
obfuscate76760-1.0390.000100.000.00
obfuscate4400.0000.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate1010.00024.0000.00100.00
obfuscate1010.0009.0000.00100.00
obfuscate7430.00014.33357.1442.86
obfuscate5321.3339.00060.0040.00
obfuscate15105-0.10018.00066.6733.33
obfuscate3424100.87513.10070.5929.41
obfuscate431-0.33316.00075.0025.00
obfuscate887117-0.0149.05980.6819.32
obfuscate27225-0.36419.80081.4818.52
obfuscate12102-0.50019.50083.3316.67

Mest Spam med ratio 63.3 var:
Fri Jan 2 14:47:27 2015; Spam; 63.3; obfuscate; Mr. Micheal Gilbert; JUNK INTERNATIONAL RECONCILIATION AND LOGISTICS VAULT;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Thu Jan 1 17:42:42 2015; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 12330-0156 -- no payment due;

204 st Spam och 7850 st Ham ger totalt 8054 st Mail (02% spam) till 136 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 17.4804


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Mon Feb 2 11:42:00 EST 2015