&Nu Status


Mail log för November - 2014

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101293082-0.45226.91591.908.10
obfuscate6906882-2.32712.50099.710.29
obfuscate5655569-7.30918.88998.411.59
obfuscate5145140-2.3640.000100.000.00
obfuscate5004973-0.8399.33399.400.60
obfuscate40139650.44715.60098.751.25
obfuscate39737225-5.53813.20093.706.30
obfuscate3973952-2.82817.00099.500.50
obfuscate39638016-13.10015.87595.964.04
obfuscate3233212-1.68816.50099.380.62
obfuscate3223202-2.93811.50099.380.62

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101293082-0.45226.91591.908.10
obfuscate6906882-2.32712.50099.710.29
obfuscate5655569-7.30918.88998.411.59
obfuscate5145140-2.3640.000100.000.00
obfuscate5004973-0.8399.33399.400.60
obfuscate40139650.44715.60098.751.25
obfuscate3973952-2.82817.00099.500.50
obfuscate39638016-13.10015.87595.964.04
obfuscate39737225-5.53813.20093.706.30
obfuscate3233212-1.68816.50099.380.62
obfuscate3223202-2.93811.50099.380.62

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate101293082-0.45226.91591.908.10
obfuscate29226725-4.17614.04091.448.56
obfuscate39737225-5.53813.20093.706.30
obfuscate15013119-1.12215.47487.3312.67
obfuscate39638016-13.10015.87595.964.04
obfuscate21520015-10.04012.73393.026.98
obfuscate5655569-7.30918.88998.411.59
obfuscate2152078-1.00018.00096.283.72
obfuscate46397-0.89730.85784.7815.22
obfuscate3163097-1.58911.14397.782.22
obfuscate686261.43510.16791.188.82

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate110-100.0000.000100.000.00
obfuscate110-99.0000.000100.000.00
obfuscate84840-88.3330.000100.000.00
obfuscate1091090-60.3670.000100.000.00
obfuscate50491-49.77611.00098.002.00
obfuscate440-28.0000.000100.000.00
obfuscate39638016-13.10015.87595.964.04
obfuscate110-12.0000.000100.000.00
obfuscate1091090-11.4400.000100.000.00
obfuscate21520015-10.04012.73393.026.98
obfuscate1281280-8.2110.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate211-1.00034.00050.0050.00
obfuscate49481-1.20834.00097.962.04
obfuscate1010.00033.0000.00100.00
obfuscate46397-0.89730.85784.7815.22
obfuscate101293082-0.45226.91591.908.10
obfuscate7250.00025.60028.5771.43
obfuscate5655569-7.30918.88998.411.59
obfuscate2152078-1.00018.00096.283.72
obfuscate3973952-2.82817.00099.500.50
obfuscate3233212-1.68816.50099.380.62
obfuscate39638016-13.10015.87595.964.04

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate990-2.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate45450-1.9330.000100.000.00
obfuscate220-1.5000.000100.000.00
obfuscate131300.7690.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate1100.0000.000100.000.00
obfuscate32320-0.7810.000100.000.00
obfuscate1103.0000.000100.000.00
obfuscate660-1.0000.000100.000.00
obfuscate1671670-2.4790.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1010.00011.0000.00100.00
obfuscate1010.00033.0000.00100.00
obfuscate7250.00025.60028.5771.43
obfuscate734-0.66712.25042.8657.14
obfuscate211-1.00034.00050.0050.00
obfuscate11831.3759.00072.7327.27
obfuscate151230.0009.66780.0020.00
obfuscate46397-0.89730.85784.7815.22
obfuscate15013119-1.12215.47487.3312.67
obfuscate8710.8577.00087.5012.50
obfuscate26233-1.6529.00088.4611.54

Mest Spam med ratio 54.6 var:
Tue Nov 18 12:29:29 2014; Spam; 54.6; obfuscate; GREAT WESTERN BANK OF USA; JUNK REF - INSTRUCTION TO CREDIT YOUR ACCOUNT...
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Sun Nov 2 00:57:22 2014; Mail; -104.7; obfuscate; pair Networks ; Statement 150007-0001 -- no payment due;

278 st Spam och 9931 st Ham ger totalt 10209 st Mail (02% spam) till 113 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 18.3417


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Tue Dec 2 11:42:01 EST 2014