&Nu Status


Mail log för Oktober - 2014

Sorterad på antal mottagna mail (Spam & Ham)

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1118848270-1.07035.82675.8524.15
obfuscate6516438-3.19410.75098.771.23
obfuscate55153912-1.3828.50097.822.18
obfuscate50548916-6.36618.81296.833.17
obfuscate471305166-5.59718.43464.7635.24
obfuscate4424375-1.5086.80098.871.13
obfuscate4244204-2.79815.00099.060.94
obfuscate40839513-2.71422.61596.813.19
obfuscate37534134-5.05918.44190.939.07
obfuscate3673598-2.12032.25097.822.18
obfuscate3583526-4.2449.00098.321.68

Sorterad på antal Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1118848270-1.07035.82675.8524.15
obfuscate6516438-3.19410.75098.771.23
obfuscate55153912-1.3828.50097.822.18
obfuscate50548916-6.36618.81296.833.17
obfuscate4424375-1.5086.80098.871.13
obfuscate4244204-2.79815.00099.060.94
obfuscate40839513-2.71422.61596.813.19
obfuscate3673598-2.12032.25097.822.18
obfuscate3583526-4.2449.00098.321.68
obfuscate35234210-2.78710.70097.162.84
obfuscate37534134-5.05918.44190.939.07

Sorterad på antal Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate1118848270-1.07035.82675.8524.15
obfuscate471305166-5.59718.43464.7635.24
obfuscate20213072-3.12310.81964.3635.64
obfuscate20617234-5.40725.58883.5016.50
obfuscate37534134-5.05918.44190.939.07
obfuscate4821270.66718.66743.7556.25
obfuscate56322430.62535.79257.1442.86
obfuscate22821117-2.51216.94192.547.46
obfuscate50548916-6.36618.81296.833.17
obfuscate40839513-2.71422.61596.813.19
obfuscate594712-1.21310.25079.6620.34

Sorterad på Ham värden

Lägst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate47470-66.8090.000100.000.00
obfuscate37370-61.0000.000100.000.00
obfuscate60600-34.5670.000100.000.00
obfuscate2272252-28.10220.00099.120.88
obfuscate30300-14.1000.000100.000.00
obfuscate40364-13.52840.25090.0010.00
obfuscate53530-13.2640.000100.000.00
obfuscate3473407-12.85617.42997.982.02
obfuscate1131121-10.18810.00099.120.88
obfuscate220-7.0000.000100.000.00
obfuscate220-6.5000.000100.000.00

Sorterad på Spam värden

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate58571-1.19357.00098.281.72
obfuscate40364-13.52840.25090.0010.00
obfuscate23222210-1.28839.30095.694.31
obfuscate3030.00037.3330.00100.00
obfuscate1118848270-1.07035.82675.8524.15
obfuscate56322430.62535.79257.1442.86
obfuscate734-1.33333.75042.8657.14
obfuscate22184-1.22233.75081.8218.18
obfuscate47452-1.24433.50095.744.26
obfuscate3673598-2.12032.25097.822.18
obfuscate44386-6.00027.83386.3613.64

Sorterad på % Ham

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate47470-66.8090.000100.000.00
obfuscate53530-13.2640.000100.000.00
obfuscate1101.0000.000100.000.00
obfuscate330-1.0000.000100.000.00
obfuscate220-1.0000.000100.000.00
obfuscate2200.0000.000100.000.00
obfuscate880-0.5000.000100.000.00
obfuscate110-1.0000.000100.000.00
obfuscate770-0.1430.000100.000.00
obfuscate660-0.6670.000100.000.00
obfuscate660-1.6670.000100.000.00

Sorterad på % Spam

Högst värde överst
AliasTotalt antalHamSpam Hams medelvärdeSpam medelvärde% Ham% Spam
obfuscate3030.00037.3330.00100.00
obfuscate5050.0006.0000.00100.00
obfuscate133102.00012.90023.0876.92
obfuscate725-1.50014.80028.5771.43
obfuscate10371.00019.28630.0070.00
obfuscate9361.00020.50033.3366.67
obfuscate8351.00018.00037.5062.50
obfuscate5230.00022.00040.0060.00
obfuscate734-1.33333.75042.8657.14
obfuscate4821270.66718.66743.7556.25
obfuscate56322430.62535.79257.1442.86

Mest Spam med ratio 101.1 var:
Sun Oct 12 21:11:25 2014; Spam; 101.1; obfuscate; JAMES F. ENTWISTLE; JUNK RE.;
Mest Ham med ratio -104.7 var:
Wed Oct 1 00:25:28 2014; Mail; -104.7; obfuscate; utf-8QInger_WC3A4llstedt ; Re snabba ryck;

888 st Spam och 9631 st Ham ger totalt 10519 st Mail (08% spam) till 103 st alias.
Spam hade ett medelvärde på 23.5957


Denna sida upprätthålls av Postmaster Till Index
Created Sun Nov 2 11:42:00 EST 2014